Werknemer loopt letselschade op bij ontstoppen van een urinoir. Werkgever aansprakelijk

Verzoeker maakt een urinoir los van de muur, waarna een plas water op de grond terecht is gekomen. Verzoeker is vervolgens met zijn knieën en enkels in de plas water – met chemische stof – gaan zitten. Verzoeker loopt hierbij brandwonden op. Schending zorgverplichting door de werkgever.

Verzoeker stelt dat hij schade heeft opgelopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dat wordt door verweersters niet betwist, wat betekent dat de werkgever aansprakelijk is, tenzij…

Verweersters menen dat er geen sprake is van schending zorgplicht, dan wel dat er sprake is van bewust roekeloos handelen. Verzoeker heeft met een schroevendraaier de ontstoppingskorrels verwijderd, waarna enkele korrels op de grond vielen en oplosten in de plas water. Verzoeker zou door (klant) expliciet zijn gewezen op het gebruik van de ontstoppingskorrels. Iedere medewerker moet dan weten dat hij extra moet uitkijken, wanneer er een ontstoppingsmiddel is gebruikt, aldus werkgever.

Kantonrechter meent dat werkgever niet alle maatregelen heeft genomen die van haar redelijkerwijs verwacht mocht worden:

  • Algemene waarschuwingen zijn gegeven, maar specifieke instructies m.b.t. gebruik ontstoppingsmiddelen werden niet gegeven.
  • Instructie wanneer welke PBM te gebruiken, ontbreekt eveneens.
  • Geen instructie over gebruik waadpak, geen informatie over gegeven tijdens toolbox-meetings.
  • Geen presentielijst beschikbaar over toolbox-meeting waar ontstoppingsmiddelen werden besproken.

Geen sprake van bewust roekeloos handelen. ‘Niet zo slim’ bezig zijn, is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van bewust roekeloos handelen. Geen bewijs van daadwerkelijk besef bij verzoeker dat hij bewust was van aanmerkelijke kans op brandwonden door zonder waadpak met de knieën in de chemische plas water te gaan zitten.

Verzoek = € 5.547,25 (17,3 uur x € 265,– x 21% BTW). Uurtarief is niet te hoog, maar dan moet het aantal uur daar wel in overeenstemming mee zijn. Dat is niet het geval.

Begroting = € 3.847,80 (12 uur x € 265,– x 21% BTW). Aansprakelijkheid is gegeven en dus volgt een veroordeling.

Kosten

aantal uren verminderd

Resultaat

toegewezen

Bovengenoemde beschikking laat zien dat niet al te snel moet worden aangenomen dat een werkgever heeft voldaan aan haar zorgverplichting. Dat oplosmiddel gemixt met water kan ‘bijten’, lijkt een feit van algemene bekendheid te zijn. Een dergelijke situatie zou ook in de huiselijke sfeer (de privé-situatie) plaats kunnen vinden, met dien verstande dat instructies op dit gebied dan niet nodig zijn. De kantontrechter meent echter dat specifieke instructies juist ontbraken, wat aansprakelijkheid met zich meebrengt.