Deelgeschilprocedure is niet bedoeld om volledig geschil voor te leggen

Rechtbank Gelderland, 5 juli 2018
Achteropaanrijding. Aansprakelijkheid is erkend. Verzoeker heeft nek-, rug- en schouderklachten. Behandeling bij de fysiotherapeut. Partijen verschillen met elkaar van mening over de hoogte van de schadevergoeding en de verschuldigde buitengerechtelijke kosten.
Verzoek Rechtbank
Het verzoek strekt ertoe dat de kantonrechter op de voet van art. 1019w e.v. Rv,

(1) Unigarant zal veroordelen tot betaling van de tot 2 maart 2018 gedeclareerde en onbetaald gebleven buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 3.918,90,

(1) Geen sprake van secretariële werkzaamheden, aannemelijk dat de advocaat enige bemoeienis heeft gehad vergelijkbaar met hetgeen is gedeclareerd. Uurtarief € 235,00  ex kantoorkosten, ex btw is niet onredelijk. Werkzaamheden voldoende duidelijk gespecificeerd. Ingewonnen advies en facturen van de fysiotherapeut is te lang blijven liggen. Kantonrechter schat dit op 3 uur onterechte kosten. Die kosten worden niet toegewezen. € 3.014,68 wel toewijsbaar.
(2) Unigarant zal gelasten het voorliggende regelingsvoorstel inhoudelijk te beoordelen en mee te werken aan het treffen van een adequate eindregeling, adequaat te bevoorschotten en al die acties te ondernemen die noodzakelijk zijn om tot een redelijke afwikkeling van dit dossier te geraken, (2) Verzoek wordt afgewezen omdat onvoldoende bepaalbaar is tot welke rechten en verplichtingen toewijzing ervan aanleiding zal geven. Verzoek zou neerkomen op volledige geschilbeslechting.
(3) met begroting van de kosten van [Verzoeker] op een bedrag van € 2.411,29, vermeerderd met het verschuldigde griffierecht en met de kosten van de behandeling na het opstellen van het verzoekschrift, en veroordeling van Unigarant in deze kosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het geven van beschikking tot de dag der algehele voldoening. (3) Verzoek 2 is volstrekt ten onrechte gedaan. Geen kostenbegroting. Verzoek 1 is 8 uur redelijk. Aard van de werkzaamheden voor procedure rechtvaardigen geen specialistisch uurtarief. Uurtarief verminderd naar € 100,00 ex btw ex kantoorkosten). De kantonrechter acht een uurtarief van hooguit € 100,00 exclusief 6% kantoorkosten en 21% nog redelijk. De begroting komt dan in totaal op een bedrag van € 1.105,08 (€ 100,00 + 6% + 21% × 8, + € 79,00 aan griffierecht).

Partijen komen er samen niet uit. Verzoeker probeert medewerking af te dwingen via een deelgeschilprocedure. Echter, het verzoek is onvoldoende bepaalbaar. Deelgeschilprocedure is niet bedoeld om volledig geschil voor te leggen.