Deskundigenbericht op gezamenlijk verzoek leidend

Rechtbank Amsterdam, 16 mei 2019
Verzoekster stond als passagier in een bus van het GVB. Deze bus was aangereden door een bus van EBS. Verzoekster werd enige meters door de bus gelanceerd. Verzoekster heeft daarbij verschillende klachten opgelopen. Op gezamenlijk verzoek is een expertise op orthopedisch en op KNO gebied verricht.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt (…) om:

(1) te verklaren voor recht dat het door verzoekster opgelopen gehoorverlies van het rechteroor en de evenwichtsstoornis (duizeligheid) als ongevalsgevolg moeten worden aangemerkt en (…);

(1) Verzoekster maakt bezwaar tegen het rapport omdat nadien nieuwe informatie beschikbaar is. In de eindversie van het rapport is de nieuwe informatie meegenomen. De conclusie in het rapport van de KNO-arts is op consistente, inzichtelijke en logische wijze onderbouwd. De rechtbank zal zich daarom baseren op de bevindingen en conclusies in dit rapport. Op basis daarvan is de rechtbank van oordeel dat het door verzoekster opgelopen gehoorverlies van het rechteroor en de evenwichtsstoornis (duizeligheid) niet als ongevalsgevolg kan worden aangemerkt.

(Naam professor) heeft immers zeer specifiek gemotiveerd en nadrukkelijk geconcludeerd dat de huidige klachten en afwijkingen “er ook zouden zijn geweest indien het ongeval verzoekster niet was overkomen” (…) en dat het (zonder ongeval) “zeker is” dat deze in dezelfde omvang en op dezelfde termijn hadden kunnen ontstaan” (…) . Geen taak weggelegd voor de deskundige voor het vinden van een alternatieve oorzaak. Verklaring voor recht afgewezen.

(2) te bepalen dat VGA c.s. jegens verzoekster veroordeeld wordt tot betaling van een voorschot onder algemene titel van € 10.000,00 en een voorschot op smartengeld van € 3.000,00; (2) Verzoek nadere bevoorschotting afgewezen. In totaal € 63.000,00 bevoorschot. Onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld om te kunnen vaststellen om aanspraak te hebben op schadevergoeding ter zake van verschenen materiële schade die de reeds door VGA betaalde voorschotten overstijgt. Ditzelfde geldt voor het gevorderde voorschot voor immateriële schade.
(3) met veroordeling van VGA c.s. in de kosten, begroot als bedoeld in artikel 1019aa Rv, van deze procedure. (3) Er worden uren gevorderd die geen verband houden met de deelgeschilprocedure. Sprake van meerdere belangenbehartigers, daardoor 8 uur redelijk. 14 uur opstellen verzoekschrift/bijwonen zitting toegewezen. In totaal 30,9 uur, 22 uur toegewezen. Uurtarief € 250,00 is niet onredelijk.

Wil een van de partijen zich onttrekken aan het oordeel van een gezamenlijk ingeschakelde deskundige dan zal moeten worden gemotiveerd dat een rapport niet op een consistente, inzichtelijke en logische wijze is onderbouwd. Verder wordt aan verzoekster geen ruimte geboden om juridisch causaal verband aan te tonen, omdat de deskundige heeft aangegeven dat de klachten in dezelfde omvang en op dezelfde termijn er ook zouden zijn geweest zonder ongeval.