Een DGA valt onder de reikwijdte van art. 7:658 lid 4 BW

Rechtbank Midden-Nederland, 28 juli 2021
(Verzoeker) – DGA van een schoonmaakbedrijf – loopt bij het schoonmaken van de kipfileermachine van/bij (verweerder) letselschade op. Dat (verzoeker) de DGA van het schoonmaakbedrijf is, staat een beroep op art. 7:658 lid 4 BW niet in de weg.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de kantonrechter:

(i) om voor recht te verklaren dat de werkzaamheden die hij ten tijde van het ongeval bij (verweerder) heeft verricht, binnen de reikwijdte van art. 7:658 lid 4 BW valt.

De schoonmakers van het schoonmaakbedrijf waren voor de zorg en hun veiligheid (mede) afhankelijk van (verweerder), een vleesverwerkingsbedrijf. Een belangrijk onderdeel van de door de schoonmakers uit te voeren werkzaamheden was immers dat zij de machines van (verweerder) waarmee het pluimvee werd verwerkt, moesten schoonmaken. Zowel de DGA als zijn werknemers hadden weinig tot geen invloed op:

  • welke machines zij moesten schoonmaken,
  • het onderhoud van die machines en – daarmee samenhangend –
  • de veiligheid van die machines.

Dat het hier om de DGA gaat, maakt geen verschil. Ook de DGA voerde immers met regelmaat zelf schoonmaakwerkzaamheden uit. De rechter ziet niet in waarom er dan onderscheid gemaakt moet worden tussen de werknemers van het schoonmaakbedrijf en de DGA van het schoonmaakbedrijf.
Daarnaast is er sprake van het werkzaamheden die hebben plaatsgevonden ‘in de uitoefening van het beroep of bedrijf’ van (verweerder). De schoonmaakwerkzaamheden behoren feitelijk tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening van (verweerder). Als de schoonmaak niet adequaat wordt uitgeoefend, heeft dat directe invloed op de bedrijfsuitoefening van (verweerder).

(ii) de kosten van dit deelgeschil te begroten en verweerder in deze kosten te veroordelen.
Verzoek: € 11.025 (49 uur x € 225,- excl. BTW).

De zaak is niet heel eenvoudig, maar ook niet zo uniek dat een tijdsbesteding van 49 uur normaal is. De kantonrechter begroot de kosten op € 4.500,– (20 uur x € 225,- excl. BTW). (Verweerder) wordt veroordeeld in de kosten van de procedure