Fraude of PTSS? de rechtbank komt er niet uit….

LJN: BX3377, Rechtbank ‘s-Hertogenbosch , 243428 / EX RK 12-35

Tja, wat nu te denken van deze psychiater en claimende partij….en is het nu logisch dat de rechtbank in een zaak waarin nadrukkelijk de mogelijkheid tot substantiële fraude wordt opengehouden toch kosten rechtsbijstand toewijst…

[X] heeft niet weersproken dat hij zich tegenover de schade-regelaars van Reaal anders heeft voorgedaan dan dat hij op dat moment was en dit tegenover hen ook toegegeven.

Als het eruit ziet als een eend, het kwaakt als een eend en het waggelt als een eend, kan het dan misschien ook gewoon een eend zijn?

De rechtbank volgt dan ook niet de ter zitting nog ingenomen stelling van [X] dat Reaal op grond van de haar bekende informatie niet had mogen twijfelen aan het bestaan van zijn klachten. De combinatie van – onder andere – de anonieme tip over vermeende fraude door [X], zijn weigering om verifieerbare (belasting)gegevens omtrent zijn inkomen van voor 2006-2009 aan Reaal over te leggen en de – niet door [X] weersproken – discrepanties tussen zijn gedrag en houding in de gesprekken met de schade-regelaars van Reaal en de diagnoses versus de uitkomsten van het observatie-onderzoek, waaruit naar voren lijkt te komen dat [X] op een aantal dagen op normale wijze deelneemt aan het dagelijks leven (waarbij de rechtbank opmerkt: maar ook niet meer dan dat), heeft wat de rechtbank betreft wel degelijk de twijfel mogen oproepen aan de gestelde psychische klachten en daaruit voortvloeiende beperkingen. Dit alles betekent wel dat de rechtbank bij de verdere beoordeling van het deelgeschil, ervan uit zal moeten gaan dat het bestaan van ernstige psychische klachten van [X] tussen partijen (nog) niet vaststaat.

De rechtbank heeft ook het volgende meegewogen. [X] heeft niet weersproken dat hij zich tegenover de schade-regelaars van Reaal anders heeft voorgedaan dan dat hij op dat moment was en dit tegenover hen ook toegegeven. De rechtbank kan niet beoordelen of dit alles mogelijk is ingegeven door zijn psychische klachten, maar onder andere dit heeft er wel toe geleid dat Reaal is gaan twijfelen aan de realiteit van de beperkingen en de schade die [X] claimt te hebben geleden. Tegen die achtergrond acht de rechtbank het voorstelbaar dat Reaal – mede ook gelet op het gebrek aan deugdelijke onderbouwing van de gestelde inkomensschade tot op heden – er een belang bij heeft de inkomensgegevens van [X] in de periode 2006-2009 op een objectieve wijze te controleren middels onder meer zijn belastinggegevens. Met zijn weigering deze over te leggen met een beroep op de privacy van zijn echtgenote heeft [X] dit onmogelijk gemaakt en houdt hij op dat punt de verdere schade-afwikkeling tegen, dit nog los van de vraag welk privacy-belang hiermee, afgezet tegen het ook voor [X] onmiskenbare belang van het komen tot een soepele schade-afwikkeling, nog gediend kan zijn. Nu Reaal bovendien ter zitting heeft aangeboden dat er met haar afspraken zijn te maken over (verdere) geheimhouding van deze gegevens, behoeft de privacy van de echtgenote van [X] in ieder geval niet langer een bezwaar te zijn.