Geen ruimte voor nadere bewijsvoering bij achteropaanrijding

Rechtbank Rotterdam, 24 september 2020
De bestuurder van een Fiat Panda is met zijn voertuig achterop verzoekster gereden. Volgens de bestuurder stond verzoekster nagenoeg stil. Aan verzoekster komt op grond van vaste jurisprudentie geen beroep toe op de omkeringsregel in het geval van een achteropaanrijding. Geen ruimte voor nadere bewijsvoering in deelgeschil. Verzoek afgewezen.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster heeft (…) verzocht bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

(1) voor recht te verklaren dat Allianz volledig aansprakelijk is voor de door haar geleden en te lijden schade ten gevolge van de aanrijding op 18 juni 2018 (…)

(1) Het ligt op de weg van verzoekster om de gestelde toedracht o.g.v. 150 Rv te stellen en bewijzen. De enkele omstandigheid dat hij achterop de auto van verzoekster is gebotst, rechtvaardigt naar vaste jurisprudentie bij kop-staartbotsingen geen uitzondering op deze hoofdregel. Geen ruimte voor nadere bewijsvoering, aangezien meerdere getuigen kunnen worden gehoord en technisch onderzoek ook deel kan uitmaken van de bewijsvoering. Verzoek afgewezen.
(2) de buitengerechtelijke kosten (…)  alsmede de overige kosten van dit geding te begroten. (2) Geen begroting kosten i.v.m. volstrekt onnodig of onterecht ingestelde procedure. Uit de correspondentie had verzoekster moeten begrijpen dat het zou aankomen op (uitvoerige) bewijslevering, waarvoor deze procedure zich naar haar aard niet leent.

Op efficiënte wijze een uitspraak in deelgeschil verkrijgen kan niet zonder dat de feiten compleet zijn. De kantonrechter vond het ook nog eens zo voorzienbaar dat hij heeft geoordeeld dat het verzoekschrift volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld.