Geen zicht op buitengerechtelijke afwikkeling schade: geen deelgeschil

rechtbank Haarlem 23 november 2010, LJN: BO6959

Verzoekster stelt schade te hebben geleden als gevolg van chirugische operaties. Aansprakelijkheisverzekeraar Centramed heeft geweigerd aansprakelijkheid te erkennen en heeft geen onderhandelingen gevoerd.
Volgens de rechtbank blijkt noch uit het verzoekschrift, noch uit de telefonische toelichting door de advocaat van verzoekster blijkt dat er voldoende perspectief bestaat op een buitengerechtelijke afwikkeling van de schade. De deelgeschilprocedure strekt er naar zijn aard niet toe een partij aan de onderhandelingstafel te dwingen. De rechtbank wijst het verzoek af.

Dat het geen deelgeschil betreft is dusdanig evident, dat Centramed niet wordt uitgenodigd om een verweerschrift in te dienen en er geen mondelinge behandeling plaatsvindt.