Laserkliniek is jegens (verzoekster) tekortgeschoten in haar verplichtingen

Rechtbank Amsterdam, 21 oktober 2021
Partijen verschillen van mening over de vraag of de laserbehandeling van (datum x) onjuist is uitgevoerd en tot tweedegraads brandwonden heeft geleid. De rechtbank meent van wel: toewijzing verzoek, laserkliniek is aansprakelijk.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de kantonrechter te bepalen dat:

(1) (verweerder) aansprakelijk is voor de gevolgen van de op (datum x) ondergane laserbehandeling;

Geen geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het toetsingskader is dus conform art. 7:401 BW: zou een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden dezelfde zorg hebben betracht.
(Verzoekster) draagt het volgende bewijs aan: foto’s van het letsel, correspondentie met (verweerder) en de bevindingen van een specialist: een dermatoloog. Deze specialist komt tot de conclusie dat de behandeling heeft geleid tot tweedegraads brandwonden. De huidreactie duidt op een te hoge energie-instelling van de laser, aldus de dermatoloog.De kantonrechter meent dat (verzoekster) hiermee voldaan heeft op de op haar rustende bewijslast. (Verweerder) heeft ook enkel aangevoerd dat er ‘slechts’ sprake was van eerstegraads brandwonden.
Verzoek wordt toegewezen: laserkliniek is tekortgeschoten in haar verplichtingen jegens (verzoekster). Dat er inmiddels sprake is van volledig herstel, doet aan de tekortkoming niets af. De exoneratie (uitsluiting aansprakelijkheid consument) is onredelijk bezwarend.
(2) de kosten te begroten en (verweerder) te veroordelen in de kosten. Verzoek: 17,5 uur x € 280,- per uur x 21% BTW (€ 5.929,–). Het aantal in rekening gebrachte uren is te hoog en niet redelijk. Het gaat hier om een beperkt en overzichtelijk deelgeschil; het gaat enkel om de aansprakelijkheid.

Begroting: 14 uur x € 280,- per uur x 21% BTW (€ 4.743,20). Aansprakelijkheid a.d.z.v. (verweerder) en dus volgt ook een veroordeling.

Met de verklaring van de dermatoloog – en omdat (verweerder) daar niets tegenover heeft gezet – voldoet (verzoekster) klaarblijkelijk aan de op haar rustende bewijslast. De schade lijkt overigens te overzien, de huid is ook volledig hersteld. Een schikking c.q. aanbod ter afwending van het deelgeschil lag wellicht voor de hand. Hoe dan ook, wellicht dat de kwestie nu alsnog op een vlotte wijze geschikt kan worden.