Letsel opgelopen tijdens ruzie leent zich in deze fase niet voor behandeling in deelgeschil

Rechtbank Rotterdam, 24 april 2019
Verzoeker heeft (Naam 1) op haar verzoek naar huis gebracht. (Naam 1) heeft bij thuiskomst de tas van verzoeker uit de auto gepakt. Verzoeker probeerde dat te verhinderen en heeft daarbij zijn vinger bezeerd. Verzoeker stelt (Naam 1)/haar bewindvoerder aansprakelijk. Reaal had de aansprakelijkheid onder het mom van ongelukkige samenloop van omstandigheden afgewezen.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

(1) te verklaren dat (Naam 1) (…) aansprakelijk is voor de schade die verzoeker lijdt of zal lijden ten gevolge van het ongeval waarbij verzoeker letsel heeft opgelopen;

(1) Een buitengerechtelijke discussie over de aansprakelijkheid is nooit op gang gekomen. Na afwijzing van de aansprakelijkheid is het verzoekschrift uitgebracht. Reaal heeft uitgebreid verweer gevoerd. Zonder nadere bewijslevering staat de aansprakelijkheid niet vast. Deelgeschilprocedure is niet bedoeld om de wederpartij naar de onderhandelingstafel te dwingen.
(2) Reaal te veroordelen tot betaling aan verzoeker van € 2.289,44 als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten(…); (2) Omdat aansprakelijkheid nog niet vast staat wordt het verzoek tot bevoorschotting op de buitengerechtelijke kosten afgewezen.
(3) de kosten ex artikel 1019aa Rv te begroten op € 3.270,63 inclusief BTW (…) (3) Geen proceskostenbegroting. Geen gedetailleerde/gespecificeerde onderbouwing overlegd.

Als aansprakelijkheid niet blijkt uit het aangeleverde bewijs, dan zal veelal de investering in tijd, geld en moeite niet opwegen tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren. Zo ook in dit geval, waarbij niet eens gesproken kan worden van onderhandelingen.