Ongeval van ZZP-er tijdens werk. Val door steiger. Geen aansprakelijkheid aangenomen omdat toedracht onvoldoende vaststaat.

Rechtbank Gelderland 9 december 2015
ZZP-er stapt van hoogwerker op stelling. Stelt dat deze door opdrachtgever als “veilig” was aangeduid. Dat wordt ontkend en dus is er feitenonderzoek nodig. Dat kan niet in  deelgeschil.
Verzoek Rechtbank
Delta Lloyd en Royal Fassin zijn hoofdelijk aansprakelijk zijn  Bij deze stand van zaken kan niet tot een beslissing op het verzoek sub 1 worden gekomen zonder bewijsopdracht en het horen van getuigen. De met een dergelijke instructie gepaard gaande tijd en moeite staan naar het oordeel van de rechtbank niet in verhouding tot de kans dat een vaststellingsovereenkomst tot stand zal komen. Het verzoek sub 1 stuit daarom af op artikel 1019z Rv.
Delta Lloyd en Royal Fassin hoofdelijk zal veroordelen tot betaling aan [verzoeker] van een bedrag van € 15.000,00  Nu aansprakelijkheid c.q. volledige vergoedingsplicht niet vast staan, ligt het niet in de rede dat een voorschot op schadevergoeding wordt opgelegd aan Royal Fassin en Delta Lloyd. Daar komt bij dat [verzoeker] onvoldoende aanknopingspunten heeft verschaft voor het beoordelen van de omvang van de schade.
 kosten aan de zijde van [verzoeker] bij de behandeling van het onderhavige verzoek op een bedrag van € 8.258,37  Tegen de achtergrond van het gehanteerde uurtarief acht de rechtbank in deze zaak de besteding van 16 uren ten hoogste redelijk. De begroting sluit dan op een bedrag van € 5.518,01 (16 maal € 255,00 plus 6% kantoorkosten plus 21% btw plus € 285,00 aan griffierecht). Nu aansprakelijkheid niet vast staat, zullen Royal Fassin en Delta Lloyd niet in deze kosten worden veroordeeld.

De kern van deelgeschillen is toch dat de feiten duidelijk behoren te zijn. Als er in een gewone procedure getuigenverhoren en dergelijke nodig zijn moet in deelgeschil het verzoek afgewezen worden. Dat behoren verzoekers te weten. Snel kan dan toch zijn: eerst getuigenverhoor, dan deelgeschil….