Onterecht ingesteld deelgeschil, verkeerde partij/rechtsvraag, geen onderhandelingen

Rechtbank Rotterdam, 9 oktober 2018
Verzoeker was ten tijde van een ongeval in 2012 in dienst bij Favoriet (failliet in 2014) en feitelijk werkzaam bij Keppel Verolme. Deze laatste is op 19 september 2013 aansprakelijk gesteld. Aansprakelijkheid werd afgewezen. Vervolgens is in 2017 de Stichting Werknemersbelangen Keppel Verolme aansprakelijk gesteld. De verzekeraar heeft daarop gereageerd dat de vordering is verjaard.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad voor recht te verklaren:

(1) primair dat de Stichting aansprakelijk is voor de gevolgen van het bedrijfsongeval van 5 januari 2012;

(2) subsidiair dat Amlin aansprakelijk is voor de gevolgen van het bedrijfsongeval van 5 januari 2012;

(1) (2)Verzoeker heeft de verkeerde partij in rechte betrokkene. Bedoeld was Damen Verolme Rotterdam. Verzoeker heeft niet gemotiveerd waarom de stichting, Keppel Verolme dan wel Damen Verolme Rotterdam als werkgever zou moeten worden aangemerkt.

Deelgeschilprocedure is bedoeld voor partijen die in onderhandeling zijn. Zeer beperkte hoeveelheid correspondentie. Verzoeker had na de afwijzing in 2013 moeten ingaan op het juridische vraagstuk van werkgeverschap. Er is enkel aandacht besteed aan een eventuele verjaring. Enige vorm van onderhandeling ontbreekt. Verkeerde rechtsvraag is voorgelegd.

(3) en voorts om de Stichting en Amlin hoofdelijk te veroordelen (…) een bedrag aan hem te betalen van € 7.500,00 als voorschot op de aan hem toekomende schadevergoeding, alsmede begroting van en veroordeling van de Stichting en/of Amlin, (…) te weten € 4.219,75 en € 79,00 griffierechten. (3) Verzoek is volstrekt onnodig of ten onrechte ingesteld. Geen kostenbegroting.

Verzoeker heeft de verkeerde partij in rechte betrokken. Daarnaast speelt mee dat over een lange periode weinig tot niet is gecorrespondeerd tussen partijen. Er is geen sprake van onderhandelingen, aldus de kantonrechter.