Partijen gebonden aan neurologisch expertiserapport

Rechtbank Den Haag, 14 mei 2021
Verzoekster is als bestuurster van een auto aangereden door een bij de Vereende verzekerde brommobiel. Volgens De Vereende was er sprake van een low impact aanrijding. Partijen zijn een neurologische expertise overeengekomen. Verzoekster vraagt een verklaring voor recht dat partijen aan de rapportage zijn gebonden. Volgens de rechter zijn er geen steekhoudende en zwaarwegende bezwaren. Juridisch causaal verband tussen ongeval en de klachten zoals vastgesteld door de deskundige door de rechter aangenomen.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt de rechtbank (…), uitvoerbaar bij voorraad:

(1) voor recht te verklaren dat partijen gebonden zijn aan het deskundigenrapport van [desk2] , waarvan het neuropsychologische onderzoek uitgevoerd door [desk3] onderdeel uitmaakt, en dat dit rapport het uitgangspunt heeft te vormen voor het verder te doorlopen schaderegelingstraject;

Partijen zijn in beginsel gebonden aan de inhoud van de uitgebrachte rapportage indien deze gezamenlijk overeen is gekomen, tenzij zwaarwegende en steekhoudende bezwaren. De Vereende heeft onvoldoende gronden aangevoerd om niet gebonden aan de rapportage te zijn. Gegevens omtrent de impact zouden door de deskundige niet zijn meegenomen. Partijen zijn geen toezending van stukken omtrent de impact van de botsing overeengekomen. Deskundige heeft aangegeven dat de impact van de aanrijding buiten zijn vakgebied en beoordelingsvermogen valt. Volgens De Vereende zou de informatievoorziening (ivm psychische gesteldheid voor ongeval) onvoldoende zijn geweest. Partijen hebben vooraf overleg gehad over de aan te leveren stukken aan de deskundige. Deskundige heeft melding gemaakt van die informatie in zijn rapport.

Rechtbank gaat niet mee in het feit dat er er voor een combinatie van verschillende factoren (lage impact, ongevalsmechanisme, geen hematoom op voorhoofd, geen neurologische afwijkingen, mogelijke predispositie) sprake zou zijn van onvoldoende wijze van onderbouwing van de conclusies van de deskundige. In definitieve versie heeft deskundige uitgebreid gemotiveerd gereageerd op de bedenkingen van De Vereende.

(2) voor recht te verklaren dat de klachten van verzoekster in causaal verband staan met het ongeval; Aannemelijk dat tussen ongeval en klachten causaal verband bestaat. Acceleratie/deceleratieletsel en daarbij direct frontaal letsel waarbij licht schedelhersenletsel is opgetreden, (inmiddels) zonder neurologische lichamelijke afwijkingen, behoudens een licht verminderde beweeglijkheid van de cervicale wervelkolom en pijnlijkheid. Geen alternatieve verklaring.
(3)De Vereende te veroordelen tot: het per ommegaande oppakken van het schaderegelingstraject; het inhoudelijk reageren op berichten van verzoekster binnen een termijn van 10 werkdagen; het betaalbaar stellen van toegezegde voorschotten binnen een termijn van 10 werkdagen; Verzoek tot direct oppakken wordt afgewezen. Rechtbank adviseert De Vereende om telkens binnen een redelijke termijn te reageren.
(4) de kosten van de deelgeschil te begroten en De Vereende te veroordelen tot betaling daarvan 13 uur met een uurtarief van € 275,00 ex btw.  € 4.634,75 (13 uur x € 332,75 te vermeerderen met het betaalde griffierecht van € 309,–)

Voorafgaand aan de gezamenlijke expertise had de verzekeraar duidelijker moeten maken welke stukken aan de deskundige zouden worden aangeleverd. Mogelijk had dat een andere uitkomst van de rapportage kunnen opleveren. Deskundigen die eenmaal de verkeerde weg op zijn geslagen (ook als dat evident komt door verkeerde gegevens) keren maar zelden terug op het juiste pad. Dat klopt niet, maar het een bekend gegeven.