Percentage eigen schuld wegens niet dragen autogordel

Rechtbank  Rotterdam 22 maart 2019
Verzoekster zat als passagier achterin een auto die een ongeval kreeg ten gevolge van zeer gevaarlijk rijgedrag van de bestuurder. Verzoekster droeg geen autogordel. De verzekeraar houd 25% eigen schuld aan. Bijzondere omstandigheden echter rechtvaardigen een bijstelling -aldus de rechtbank- en dus het toepassen van de billijkheidscorrectie.
Verzoek Rechtbank
I Verzoekster wil dat 100% van haar schade vergoed wordt alsmede 100% van de buitengerechtelijke kosten en kosten van het deelgeschil. De rechtbank geeft aan dat het dragen van een gordel verplicht is gesteld omdat het de kans op ernstig letsel bij ene aanrijding vermindert. Het ligt op de weg van verzoekster te onderbouwen dat het letsel ook zou zijn ontstaan bij het dragen van de gordel. Dat is in casu niet gebeurd. De rechtbank sluit daarom aan bij de gebruikelijke schuldverdeling van 75/25%. Echter omdat de bestuurder zeer gevaarlijk reed, geen alternatief vervoer voor handen was, er geen openbaar vervoer reed, er mogelijk groepsdruk was en gegeven de ernst van het letsel past de rechtbank een billijkheidscorrectie toe. Dit leidt tot en schuldverdeling 85/15% in het voordeel van verzoekster.
II Verzoekster wil dat haar gehele kosten BGK vergoed worden. De rechtbank vermindert het aantal uren fors en past ook op de kosten BGK de 15% eigen schuld vermindering toe. Dit is in lijn met arrest Van der Slot/ Manege Bergemo ( HR 21 september 2007; ECLI: NL: HR: 2007: BA 7624).
III Verzoekster wil dat de kosten van het deelgeschil ook geheel vergoed worden De rechtbank vermindert ook hier het aantal uren fors en past ook op deze kosten de 15% eigen schuld vermindering toe.

Altijd een wat lastige afweging. Gordels zijn er om ernstig letsel te voorkomen. Als dat ernstige letsel zich dan verwezenlijkt is het wat bijzonder om de daardoor aanwezige eigen schuld weer te verminderen op grond van billijkheid vanwege de ernst van het letsel….