Procedure voorbarig aanhangig gemaakt en misbruik van procesrecht

Rechtbank Rotterdam 15 januari 2019
Een ongeval met relatief licht letsel waarvoor één maal de huisarts wordt bezocht lijdt tot grote discussie over hoogte personenschade maar vooral over de omvang van de buitengerechtelijke kosten. Zonder enige onderbouwing van de personensschade wordt gevorderd en als de verzekeraar om die onderbouwing vraagt wordt het middel van het deelgeschil gebruikt voor het vorderen van de buitengerechtelijke kosten. Dat is niet in de haak.
Verzoek Rechtbank
I en II te verklaren voor recht dat de verzekeraar mee werkt aan de afwikkeling en terstond €2000 voorschot betaalt De verzekeraar heeft aansprakelijkheid erkend en de schade aan de auto betaald. De geclaimde letselschade heeft nooit een onderbouwing gekregen. Verzekeraar heeft desalniettemin een schikkingsvoorstel gedaan dat vanwege non acceptatie is ingetrokken. In het deelgeschil komt de personenschade niet eens aan de orde laat staan dat deze is onderbouwd, aldus de kantonrechter
III en IV te verklaren voor recht dat alle BGK worden vergoed ter hoogte van €4879 en te vermeerderen met PM Wel ziet de kantonrechter pagina’s lang uitsluitend betoog voor vergoeding van BGK. De kantonrechter oordeelt dat dit deelgeschil geen bijdrage levert aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst en is zelfs van mening dat misbruik van procesrecht is gemaakt.
V de verzekeraar te veroordelen in de kosten  deelgeschil a €2712 te vermeerderen met het griffierecht van €1205 Alleen redelijke kosten komen voor vergoeding in aanmerking en wijst derhalve af. Het had op de weg van verzoeker gelegen de personenschade te onderbouwen.

De kantonrechter is er ‘helemaal klaar mee’

De kantonrechter is ambtshalve bekend met het feit dat het advocatenkantoor, waaraan de advocaat van [verzoeker] verbonden is, met enige regelmaat zaken als de onderhavige – waarin het gaat om de afhandeling van relatief eenvoudige verkeersongevallen – aanhangig maakt, waarbij het met name te doen is om vergoeding van de gestelde buitengerechtelijke kosten. Daarbij valt tevens op dat de verzoekschriften die in al die zaken worden ingediend grote gelijkenis vertonen met het verzoekschrift dat in de onderhavige procedure is ingediend. Duidelijk zal zijn dat de deelgeschilprocedure op die wijze wordt ingezet voor een doel, waarvoor de wettelijke regeling niet bedoeld is. In zoverre is naar het oordeel van de kantonrechter sprake van misbruik van procesrecht…..