Uit afwijken van werkinstructies blijkt tekort schieten toezicht: werkgever aansprakelijk

Rechtbank Noord-Holland, 11 maart 2020
Medewerker loopt letsel op bij laatste activiteiten aan kunstobject van glas. Het blijkt dat afgeweken is van de werkinstructies gebaseerd op een deugdelijke werkplan; tevoren gecommuniceerd met instructies. Op de laatste dag van finalisering ontbrak het toezicht.
Verzoek Rechtbank
voor recht te verklaren dat de werkgever ogv art 7:658 BW aansprakelijk is De Kantonrechter is van mening dat de werkgever niet heeft aangetoond dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Ondanks de veelheid aan, zoals de kantonrechter dat noemt, ‘algemene veiligheidsmaatregelen-en instructies’. De zorgplicht houdt namelijk in dat zij toezicht houdt op behoorlijke naleving van de door haar gegeven instructies. Uit het feit dat de werkgever niet op de hoogte was van de afwijking van de door haar gegeven instructies , blijkt reeds dat zij is tekort geschoten in haar toezichthoudende taak.
de werkgever te veroordelen in de kosten van het geschil Nu verzoeker heeft nagelaten te stellen en te onderbouwen wat de gemaakte kosten zijn, zoekt de kantonrechter aansluiting bij de Liquidatietarieven Kanton 2019 en begroot de kosten op € 1000 (2 punten).