Uitlener heeft geen informatie over de toedracht van het ongeval dat komt voor zijn rekening en risico

Rechtbank Rotterdam, 8 mei 2019
Verzoeker is met zijn linkerarm in een kolomboormachine in werking terecht gekomen. Verzoeker heeft hierbij schade opgelopen. Alleen de formele werkgever wordt aangesproken.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter om:

– te oordelen dat Port Montage, werkgever, aansprakelijk is en te veroordelen tot het vergoeden van de materiële en immateriële schade.

Ondanks herhaalde verzoeken neemt Port Montage, voor wat betreft de aansprakelijkheid, geen standpunt in omdat hij, voor wat betreft de zorgplicht van inlener, niet over voldoende informatie van het ongeval beschikte en het onderzoek nog niet afgerond was.

Port Montage heeft zijn stelling, inhoudende dat hij als uitlener zijn zorgplicht is nagekomen, voldoende geconcretiseerd. Echter is hij ook aansprakelijk voor een tekortschieten van die zorg van de inlener. Het feit dat Port Montage, bij gebrek aan informatie van de inlener, niet kan aantonen dat de inlener aan de zorgplicht heeft voldaan, brengt met zich mee dat de betwisting van de afwezigheid van zijn zorgplicht door Port Montage onvoldoende is gemotiveerd. Doordat het voldoen aan de zorgplicht niet snel mag worden aangenomen is Port Montage ten opzichte van verzoeker aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade.

Verzoeker maakt aanspraak op vergoeding van de gemaakte proceskosten alsmede de advocaatkosten, begroot op € 7.295,43. Door de verzoeker opgevoerde tijdsbesteding is bovenmatig. € 3.078,24 aan advocaatkosten wordt toegewezen.