Val van shovel; aansprakelijkheid werkgevers kan zonder nader onderzoek niet worden vastgesteld

Rechtbank Rotterdam, 11 september 2020
Verzoeker is tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden van een shovel gevallen. Hij stelt hiervoor zowel de formele als de materiële werkgever aansprakelijk. In de deelgeschilprocedure is geen ruimte voor een deskundigenonderzoek. In deze zaak is er behoefte aan nader onderzoek naar de rupsbanden noodzakelijk.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt (…) om:

(1) voor recht te verklaren dat verweerders ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade van verzoeker ten gevolge van het ongeval op 8 maart 2017;

(1) Nader onderzoek nodig om vast te stellen dat verweerders hun zorgverplichting zijn nagekomen. Geen ruimte voor in deelgeschil. Verzoeker had ruime ervaring, de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, werkzaamheden zijn uitvoerig besproken en er was toezicht aanwezig. Shovel was gekeurd in augustus 2017. Het ligt voor de hand dat de rupsbanden in de tussentijd verder zijn gesleten. Vergelijking foto’s van de Inspectie SZW en een instructiefilm van de shovel lijken de kammen van de rupsbanden optisch aanzienlijk te zijn afgesleten. Volgens verweerders blijft er bij het rijden met een beperkte snelheid over rijplaten grond tussen de kammen zitten, waardoor het oppervlak van de rupsband glad wordt.
(2) verweerders hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan [verzoeker] van een voorschot op de schade, begroot op € 10.000,-; (2) Schadeposten nog onvoldoende onderbouwd. Voorschot wordt afgewezen.
(3) verweerders hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de advocaatkosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv, begroot op € 3.995,-, (..). (3) Uurtarief € 235,00 ex btw, 17 uur is redelijk. Kosten begroot op € 4.833,95 inclusief btw, te vermeerderen met € 499,- aan griffierecht. Veroordeling van de verweerder in de kosten van deelgeschil, omdat het uitgangspunt is dat werkgever aansprakelijk is, tenzij werkgever aantoont dat de zorgverplichting is nagekomen. Dat is nog niet aangetoond.

Ondanks dat de aansprakelijkheid nog niet vast staat, worden verweerders veroordeeld om de kosten het deelgeschil te voldoen. Wel wordt gewezen op het restitutierisico indien de werkgevers aantonen dat er wel aan de zorgverplichting is voldaan.