Verhuurder ladder aansprakelijk voor gebrek, wel 75% eigen schuld

Rechtbank Amsterdam, 21 maart 2022
Verzoeker heeft een ladder gehuurd bij Boels. Tijdens het uitvoeren van kluswerkzaamheden aan zijn woning is hij gevallen doordat de ladder is gevallen. Verzoeker vraagt de rechter een verklaring voor recht dat Boels aansprakelijk is voor het ontstaan van het voorval op grond van artikel 6:173 BW (gebrekkige zaak). Aan de hand van foto’s concludeert de rechtbank dat de laddervoeten niet voldeden aan de geldende NEN-norm. Aansprakelijkheid van Boels wordt aangenomen. Omdat het een feit van algemene bekendheid is dat een ladder in een bepaalde hellingshoek moet staan en verzoeker daarvan heeft afgeweken wordt hem 75% eigen schuld aangerekend.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank recht te verklaren:

(1)  dat Boels volledig aansprakelijk is voor de schade van [verzoeker] als gevolg van het ongeval en dat Allianz verplicht is om de volledige geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade van verzoeker te betalen,

(1) Artikel 6:173 BW is van toepassing. Laddervoeten vertonen haarscheurtjes. In tegenstelling tot het keuringsrapport voldeed de gebruikte ladder niet. Ladder is gebrekkig in de zin van artikel 6:173 BW. De keuring is niet juist uitgevoerd.

Sprake van eigen schuld. Feit van algemene bekendheid dat een ladder die te schuin wordt geplaatst zeer beperkte weerstand heeft en dus gemakkelijk kan wegglijden. Daarom 75% eigen schuld.

(2) de kosten van het deelgeschil te begroten en Boels (althans Allianz) te veroordelen tot betaling van de kosten aan verzoeker. (2) Er zijn geen kosten gemaakt omdat verzoeker niet verplicht is de kosten van het deelgeschil op eigen naam namens de rechtsbijstandsverzekeraar te verhalen op de aansprakelijke partij. Kosten deelgeschil worden op nihil begroot.

Dat de ladder conform de NEN-normen was gekeurd gaat de rechter na het bewijs van de foto’s aan voorbij. Op de foto’s is duidelijk zichtbaar dat de laddervoeten haarscheurtjes vertoonden. De versleten laddervoeten zijn echter niet de enige oorzaak dat de ladder is weggegleden. De onjuiste hellingshoek heeft volgens de rechtbank ook een grote rol gespeeld. Dat vertaalt zich dan in 75% eigen schuld….