Verloskundige is te laat bij een bevalling. Geen schade (en dan ook geen aansprakelijkheid).

Rechtbank Amsterdam, 15 december 2016
(Verzoekster) stelt (verweerders c.s.) aansprakelijk omdat zij te laat zou zijn geweest om haar bij te staan bij de bevalling. Het is echter onduidelijk of er sprake is van schade. Geen aansprakelijkheid aan de zijde van (verweerders c.s.).
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) vraagt een verklaring voor recht dat

(1) (verweerders c.s.) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die (verzoekster) lijdt ten gevolge van het feit dat (verweerder 1) te laat was gekomen ter begeleiding van de bevalling;

In het verzoekschrift is op geen enkele wijze vermeld waar de schade uit bestaat. Ter zitting heeft (verzoekster) gemeld dat zij last heeft van haar heupen, omdat zij tijdens de bevalling is gevallen; vooralsnog is geen enkel stuk ingebracht waaruit zou volgen dat er schade is ontstaan, die mogelijk het gevolg zou kunnen zijn van die val.

Verzoek wordt afgewezen. Voor aansprakelijkheid is vereist dat schade geleden is die het gevolg is van het handelen of nalaten van (verweerder 1). De gemachtigde had op zijn minst genomen een verklaring van de huisarts (of zelfs specialist) in het geding moeten brengen waarin de klachten (en een mogelijk verband) staan omschreven.

De rechtbank kan nu niet die gestelde aansprakelijkheid beoordelen.

(2) met vaststelling van de kosten van het deelgeschil aan de zijde van (verzoekster), plus (verweerders c.s.) te veroordelen de kosten van dit deelgeschil aan haar te vergoeden. Volstrekt onnodig en onterecht ingediend verzoek. De gemachtigde heeft het verzoek onvoldoende onderbouwd, waardoor de rechtbank de (gestelde) aansprakelijkheid niet kan onderzoeken.

Voor een onrechtmatige daad (of wanprestatie) is vereist dat er sprake is van ‘schade’. De stelling dat onderzoek naar de klachten en het causaal verband ‘geld kost’ en dat dan maar eerst de aansprakelijkheid moet worden erkend, gaat niet op.