Verplicht meewerken aan bedrijfseconomisch onderzoek?

Rechtbank Midden-Nederland, 13 november 2019
Aanrijding tussen vrachtwagen en auto. Aansprakelijkheid is door TVM erkend. Verzoekster wenst medewerking aan een bedrijfseconomisch onderzoek in verband met de schadepost verlies aan verdienvermogen. Causaal verband tussen ongeval en klachten is nog niet duidelijk.
Verzoek Rechtbank
1) Verzoekster verzoekt dat TVM medewerking moet verlenen aan een bedrijfseconomisch onderzoek naar het verlies aan arbeidsvermogen als gevolg van het ongeval 1) Verzoek is ingetrokken. Er is geen rapport van een medisch deskundige die op basis van eigen onderzoek in kaart heeft gebracht wat de klachten en beperkingen van [verzoekster] zijn en heeft beoordeeld of deze klachten en beperkingen het gevolg zijn van het ongeval. Zolang een dergelijke inventarisatie ontbreekt kan ook niet worden beoordeeld in hoeverre [verzoekster] als gevolg van het ongeval beperkt is in haar werkzaamheden in haar eigen bedrijf.
2) te bepalen dat TVM haar een voorschot op de schade moet betalen van € 25.000,00 en 2) De beschikbare stukken zijn onvoldoende om te kunnen vaststellen in hoeverre de klachten en beperkingen die verzoekster ervaart (geheel) het gevolg zijn van het ongeval. Partijen zijn overeengekomen dat medische onderzoeken nodig zijn om duidelijkheid te krijgen over het causaal verband en de beperkingen. Voorschot wordt deels toegekend. de rechtbank is van oordeel dat er ook aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat dat [verzoekster] door het ongeval – in elk geval in enige mate – beperkt is, of beperkt is geweest in haar mogelijkheden om te werken. De rechtbank bepaalt daarom dat TVM nog een voorschot van € 10.000,00 aan verzoekster moet betalen.
(3) dat TVM (na wijziging van het verzoek) een voorschot op de buitengerechtelijke kosten moet betalen van € 5.460,12. 3) De beoordeling van de buitengerechtelijke kosten zal worden beperkt tot de vraag of er in dit stadium van de procedure aanleiding is voor een nader voorschot op de buitengerechtelijke kosten. Gefactureerde bedragen worden niet in detail beoordeeld.

Aantal bestede uren worden gematigd omdat er veel tijd is gestoken in het eerste verzoek dat is ingetrokken. Rechtbank begroot 10 uur tegen een uurtarief van € 255,00 ex. btw.

Alvorens het verlies aan verdienvermogen in kaart te kunnen brengen dient er eerst duidelijkheid te zijn over de beperkingen die door het ongeval zijn veroorzaakt.