Verzoek medewerking te bevelen voor WA-verzekeraar afgewezen; verzoek is onvoldoende concreet.

Rechtbank Gelderland, 19 december 2019
De afwikkeling van de schade verloopt – in ieder geval volgens (verzoeker) – niet zoals verwacht/gewenst. Het verzoek om (verweerder) te bevelen de gewenste samenwerking te verlenen, wordt afgewezen.
Verzoek Rechtbank
Het verzoek strekt ertoe dat de rechtbank:

(1) zal bepalen dat Allianz de gewenste medewerking dient te verlenen aan een goede en zorgvuldige behandeling van de zaak;

Het verzoek is volgens de Rechtbank niet voldoende geconcretiseerd. Ter zitting stelt (verzoeker) dat hij wil dat Allianz hem in de gelegenheid stelt om het bewijs te leveren voor de gestelde schade. Te ruim volgens de Rechtbank en aldus afwijzing van het verzoek.

Dit alles in een kwestie met de volgende achtergronden:

  • Melding 6 maanden na het ongeval van schade
  • Onvoldoende inzet tijdens revalidatietraject
  • Niet komen opdagen bij diverse (para)medici
  • Na 4 jaar ontbreekt nog steeds een schadestaat.

Verder stelt (verzoeker) pas ‘veel later’ dat hij uitzicht had op een baan. Ten tijde van het ongeval had (verzoeker) een bijstandsuitkering.

(2) zal bepalen dat Allianz gehouden is de door (verzoeker) als gevolg van het ongeval geleden en te lijden schade periodiek middels adequate bevoorschotting te vergoeden; Schadestaat ontbreekt, net als een medische onderbouwing van de gestelde klachten. De schade valt niet te begroten; niet kan worden vastgesteld of de geleden schade het betaalde voorschot (van € 5.000,–) zal overstijgen.
(3) zal bepalen dat Allianz gehouden is een voorschot op de BGK te voldoen; Overgelegde urenstaat (overigens niet in verzoekschrift als productie overgelegd): 41,33 uur tijdsbesteding, totaal € 15.107,81. Geen enkele nadere toelichting m.b.t. noodzaak van de verrichte werkzaamheden. Daarnaast komt betekenis toe aan de verhouding schade (vooralsnog niet komen vast te staan) vs. kosten.

De Rechtbank komt tot de conclusie dat – gezien de door Allianz berekende schade – in het door Allianz betaalde voorschot ook een bedrag aan BGK is begrepen.

(4) met begroting van de kosten van (verzoeker) bij de behandeling van dit verzoek en veroordeling van Allianz in deze kosten. (Verzoeker) heeft verzoeken gedaan die dusdanig breed zijn geformuleerd dat toewijzing niet tot een concrete verplichting zal leiden. Reeds om die reden komen de verzoeken niet voor toewijzing in aanmerking. Het had voor (verzoeker) duidelijk moeten zijn dat dit alles geen kans van slagen had. Kosten zijn niet redelijk en komen niet voor vergoeding in aanmerking

De rechter is – terecht – streng voor (verzoeker). Gezien de kansloze verzoeken zou een veroordeling in de proceskosten van (verweerder) niet misstaan…