Verzoek om gestelde klachten en beperkingen aan ongeval toe te rekenen: afgewezen. Uurtarief niet redelijk, uren bovenmatig.

LJN: BX0122, Rechtbank Rotterdam , 400301 / HA RK 12-279

Ongeval van 1998 (!)
Vanaf ongeval niet meer gewerkt als ambtenaar. Voor ongeval deels AO ivm psychische problemen.
Gezamenlijk onderzoek door zenuwarts (12 juni 2008) in verband met niet goed objectiveerbare klachten. Die concludeert tot 6% b.i.
Gezamenlijk onderzoek neuroloog (24-2-2010): whiplash graag II, geen b.i. Opvallend is evenwel dat het ongeval en de directe samenhangende klachten in het dossier van de huisarts niet voor handen zijn. Hier zit een gat tussen 19-02-1998 en 30-09-1998.
Onderzoek neuroloog (4-10-199) (niet duidelijk op welke grond dit onderzoek plaats vond, in ieder geval niet op gezamenlijk verzoek) 3% b.i.

De rechtbank concludeert:

  • dat het rapport van de zenuwarts niet zorgvuldig tot stand is gekomen vanwege de schending van hoor en wederhoor;
  • dat het rapport van de eerste neuroloog (in 1999) beperkte waarde heeft
  • dat uit het rapport van de tweede neuroloog (in 2010) niet blijkt dat klachten en beperkingen met ongeval te maken hebben
  • dat de beslissingn in het kader van de werknemersverzekeringen (betrokkene werd en wordt kennelijk arbeidsongeschikt geacht) de aangesproken partij niet binden

om welke redenen de gevraagde verklaring voor recht wordt afgewezen.

Kosten:
Niet 26,7 uur maar 22,2 uur
niet € 280 + 6% + 19% maar € 250 + 6% + 19%