Welke deskundige?

Rechtbank Oost-Brabant
Verzocht werd om een uitspraak te doen over de persoon van een deskundige. Na de zitting werden verzoekster en verweerster het eens. Opgevoerde buitengerechtelijke kosten konden zonder nadere toelichting niet beoordeeld worden. Verzoek afgewezen. Uren gematigd, maar uurtarief redelijk.
Verzoek Rechtbank
[verzoekster] verzoekt de rechtbank in haar verzoekschrift, samengevat:

(1) te gelasten dat verweerster meewerkt aan een neuropsychologisch onderzoek door [B];

(1) Na de zitting zijn partijen het eens geworden over de persoon van de deskundige die neurologisch onderzoek zal uitvoeren. De overeengekomen persoon is een andere dan door verzoekster in eerste instantie verzocht. De rechtbank gaat er vanuit dat verweerster instemt en zal het verzoek van verzoekster wijzigen.
(2) verweerster te veroordelen tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten tot een bedrag van € 6.070,97 (inclusief kantoorkosten en btw); (2) Verweerster heeft € 39.418,97 aan buitengerechtelijke kosten bevoorschot, waaronder een bedrag van € 4.000,- ten behoeve van de huidige belangenbehartiger. Verzoekster heeft nagelaten om inzicht te geven in de werkzaamheden van de eerdere belangenbehartigers. Ook licht zij niet toe op welke werkzaamheden van de huidige belangenbehartiger het voorschot van € 4.000,- ziet. De rechtbank kan daarom niet behoordelen of de opgevoerde kosten in redelijkheid zijn gemaakt. Het verzoek wordt afgewezen.
(3) met veroordeling van verweerster in de kosten van dit deelgeschil tot het bedrag van € 6.974,14. (3) De rechtbank matigt het aantal uur van 21,7 naar 12. In een zaak als deze – waar eigenlijk alleen een beslissing wordt gevraagd over de persoon van een deskundige – is dit een redelijk aantal uren.

De rechtbank matigt het uurtarief niet en acht – mede gelet op de ervaring van de belangenbehartiger – een uurtarief van € 265,- redelijk.

De rechtbank begroot de kosten van dit deelgeschil aan de zijde van verzoekster op €3.847,80. Aangezien verweerster de aansprakelijkheid heeft erkend, zal zij in de begrote kosten worden veroordeeld.

Als het gaat om het aanstellen van een deskundige behoort het verzoekschrift deskundigenbericht toch gewoon gehanteerd te worden.