Werkgever aansprakelijk voor ongeval van met toezicht op veiligheid belaste werknemer

Rechtbank Rotterdam, 24 juli 2020
Verzoeker werkte voor verweerder als technisch projectleider en was bezig afzuigkappen te monteren. In een poging een dreigend ongeval te voorkomen heeft verzoeker zijn hand gesneden aan de scherpe rand van een van de afzuigkappen.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter:

1. voor recht te verklaren dat verweerder aansprakelijk is voor het verzoeker overkomen bedrijfsongeval;

Verweerder wordt aansprakelijk geacht, nu onvoldoende maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen, terwijl hiertoe voldoende mogelijkheden waren en het bovendien niet veel moeite zou zijn geweest. Dat verzoeker de taak had eventueel dergelijke maatregelen te treffen doet hier niet aan af. De verantwoordelijkheid van een werkgever om een veilige werkomgeving te bieden kan niet bij een werknemer worden neergelegd. Dat verzoeker bij het treffen van veiligheidsmaatregelen steken heeft laten vallen hoeft niet te betekenen dat diens schade voor eigen rekening moet komen. Dit zou alleen het geval kunnen zijn als sprake is van opzet of roekeloosheid, wat in het onderhavige geval niet aan de orde is.
2. verweerder te veroordelen in de proceskosten, begroot op € 9.833,- Er wordt verweer gevoerd tegen zowel de in rekening gebrachte uren als het gehanteerde uurtarief. Uren voor reistijd worden niet vergoed als de zitting digitaal plaatsvindt. Verder is een uurtarief van € 275,- over 32 uur niet onredelijk. De kosten worden begroot op € 10.648,- incl. btw, te vermeerderen met €483,- aan griffierecht.

Deze uitspraak laat nog maar eens goed zien dat de lat voor de werkgever om aan te tonen dat aan de zorgplicht uit art. 7:658 BW is voldaan vrij hoog ligt. Uurtarief en tijdsbesteding toch ver bovenmatig…. Dit is voor een specialist een standaardzaak die veel minder tijd zou moeten vergen.