Werkgever niet aansprakelijk voor val van Rodeostier door werknemer tijdens een personeelsuitje

Rechtbank Midden-Nederland, 3 februari 2021
(Verzoekster) valt tijdens een personeelsuitje van een rodeostier. (Verzoekster) meent dat haar werkgever aansprakelijk, dan wel op grond van art. 7:658 BW, dan wel op grond van art. 7:611 BW. De rechtbank wijst het verzoek af.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank:

(1) voor recht te verklaren dat (verweerster) aansprakelijk is voor de ontstane schade;

Geen aansprakelijkheid ex art. 7:658 BW. Geen nauw verband tussen activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden:

  • Geen verplichting om aanwezig te zijn bij het personeelsfeest. Een reply op een e-mail, om aanmelding te bevestigen (waarschijnlijk voor inkoop) is toch echt onvoldoende;
  • Personeelsfeest was ook geen onderdeel van activiteiten i.h.k.v. normjaartaak (die werknemers moesten halen);
  • Geen druk uitgeoefend en/of dat wegblijven van het personeelsfeest consequenties zou hebben. Eigen keuze om te komen, eigen keuze om op de rodeostier te gaan zitten.

Geen aansprakelijkheid ex art. 7:611 BW. Het gaat (veel) te ver om te oordelen dat de werkgever de activiteit rodeorijden, i.h.k.v. goed werkgeverschap, achterwege had moeten laten:

  • Van een rodeostier op kussens vallen is inherent aan de activiteit. Geen sprake van situatie dat de rodeostier onverantwoord bewoog;
  • Geen bewijs dat de rodeostier ondeugdelijk was opgebouwd en dat het kussen niet voldeed;
  • Rodeostier gehuurd van een professionele partij;
  • Weliswaar geen toezicht, maar niet valt in te zien dat met toezicht het anders zou zijn gelopen;
  • Rodeorijden is niet zonder risico, maar niet zodanig gevaarlijk dat deze niet op zijn plaats was bij een personeelsfeest. Dat gaat te ver, het zou dan feitelijk onmogelijk zijn om nog iets van sport-en-spel te organiseren tijdens een personeelsfeest.
(2) de kosten te begroten en (verweerster) te veroordeling in deze kosten. Verzoek: 21 uur x € 265,- x 6% kantoorkosten x 21% BTW = € 7.137,67. Uurtarief is akkoord, mits dit incl. kantoorkosten en BTW is. Aantal uur is bovenmatig. Begroting: 15 uur x € 265,-. Geen aansprakelijkheid en dus ook geen veroordeling.

De rechtbank trekt een duidelijke grens voor wat betreft de aansprakelijkheid van een werkgever die verband zou hebben met een actief personeelsuitje: dat kan en mag gewoon, toewijzing van het verzoek zou te ver gaan. Verder een (forse) matiging van het uurtarief, wat zeker te rechtvaardigen is.