Werkgever niet aansprakelijk voor valpartij werknemer die op haar tenen gaat staan op de werkvloer

Rechtbank Den Haag, 18 augustus 2021
Werkneemster (verzoekster) komt ten val nadat zij op haar tenen is gaan staan om een bloembak te pakken. Geen schending van de zorg- en veiligheidsverplichting van de werkgever (verweerder).
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank:

(1) voor recht te verklaren van (verweerder) aansprakelijk is voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van het ongeval;

Het staat vast dat de valpartij niet is veroorzaakt door gladheid of vuil: de schoenen voldeden aan de eisen. De valpartij is veroorzaakt doordat (verzoekster) haar evenwicht verloor, op het moment dat zij een bloembak probeerde te pakken waar zij niet bij kon. (verzoekster) ging op haar tenen staan. Het verwijt aan de werkgever is dat zij geen trapje tot haar beschikking had.

Afwijzing van het verzoek. Het is de taak van enkele mannelijke werknemers om de bloembakken te pakken en aan de inpakkers – (verzoekster) – te geven. (Verzoekster) heeft ook niet de instructie gekregen om de bloembakken te pakken. Het behoorde niet tot de door werkgever aan haar opgedragen werkzaamheden. Kortom, het was haar eigen keuze.
(Verzoekster) had haar langere collega’s moeten vragen om de bakken te pakken, aangezien dat ook hun taak was.

(2) de kosten te begroten en (verweerder) te veroordelen in deze kosten. Verzoek is niet gespecificeerd. Rechtbank matigt wel het aantal uur, aangezien ook deels BGK gedeclareerd werden.

Begroting: 9 uur x € 220,- x 21% BTW = € 2.395,80. Geen aansprakelijkheid, geen veroordeling.

Een beschikking die valt in de categorie huis-tuin-en-keukenongevallen. Wanneer een bepaalde zaak onbereikbaar is, dan is het logisch om hulp in te schakelen.