Wolven bijten bezoekers park. Verzekeraar niet aan te spreken (geen dekking), park wel.

Rechtbank Noord-Nederland 12-12-2016
“Oog in oog met echte wolven” loopt verkeerd af. Bezoekers worden gebeten. Verzekeraar heeft voor dit soort activiteiten geen dekking gegeven en gaat dus vrijuit. Eigenaar van de wolven verschijnt niet en wordt wel aansprakelijk geacht,
Verzoek Rechtbank
 dat Oikos en Delta Lloyd beiden aansprakelijk zijn jegens [eiser 1] en hoofdelijk gehouden zijn de door [eiser 1] geleden en nog te lijden schade te vergoeden met vernietiging van het in dit verzoekschrift bedoelde exoneratiebeding;

De subsidiaire grondslag, die [gezamenlijke eisers] heeft gebaseerd op artikel 6:179 BW in combinatie met artikel 6:181 BW, slaagt wel. Oikos was ten tijde van het voorval de bezitster van de wolven. Dat deze wolven in en door het incident schade hebben aangericht is niet betwist. Als bezitster van deze wolven is Oikos aansprakelijk voor deze schade, hetgeen evenmin is betwist. Dat deze aansprakelijkheid ontbreekt wegens een gebrek aan toerekenbaarheid is gesteld noch gebleken. Oikos is dan ook gehouden de schade die het gevolg is van de aanval door de wolven te vergoeden.
7:954 geeft niet de mogelijkheid om Delta Lloyd aansprakelijk te achten, desalniettemin is de dekkingsvraag van belang en kan daarover in deelgeschil worden beslist: er is geen dekking en dus geen taak voor de verzekeraar.

dat de kosten van de behandeling van dit verzoek aan de zijde van [eiser 1] vallende begroot zullen worden overeenkomstig de onder punt 18 van dit verzoekschrift gegeven begroting, althans op zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, met hoofdelijke veroordeling van Oikos en Delta Lloyd tot betaling van die kosten aan [gezamenlijke eisers]

 De rechtbank zal de opgevoerde kosten enigszins matigen, als volgt. Tot en met het opsturen van het verzoekschrift heeft de gemachtigde bijna 13 uren aan deze zaak besteed. Aannemelijk is dat met het voorbereiden en bijwonen van de zitting nog eens 7 uren gemoeid zijn geweest. Aldus lijkt een urenaantal van 20 redelijk. Het gehanteerde uurtarief zal als enigszins royaal worden teruggebracht naar € 225,– exclusief BTW en kosten.
Dit alles brengt mee dat de mogelijkheid bestaat dat de benadeelden gaan proberen een (buitengerechtelijke) schaderegeling te treffen met het Park Oikos. Als dat niet slaagt, kunnen ze alsnog een bodemprocedure starten en een schadevergoeding vorderen. de vraag rijst of dat allemaal lukt bij een niet verschenen verweerder…Het lijkt er op dat het deelgeschil dan weinig heeft geboden.