Zorgplicht geschonden, goedgekeurde ladder in casu onvoldoende veilig arbeidsmiddel

Rechtbank Den Haag, 9 januari 2018
Tijdens het uitvoeren van schuurwerkzaamheden op een hoogte van 3,5 m op een goedgekeurde ladder is verzoeker gevallen en heeft daarbij schade opgelopen. Materiële en formele werkgever zijn aangesproken.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt (…) uitvoerbaar bij voorraad, te bepalen dat

(1) Flextra en Het Nieuwe Ambacht aansprakelijk zijn voor het ontstaan en de gevolgen van het verzoeker overkomen ongeval,

(2) en dat Flextra, Achmea, Het Nieuwe Ambacht en Reaal hoofdelijk zullen worden veroordeeld tot alle nog nader vast te stellen ongevalgerelateerde schade te vergoeden,

(1)(2) Ladder was in deze zaak niet het geschikte arbeidsmiddel. Verzoeker moest op de één na laatste trede van de ladder staan en zonder dat hij de ladder vast kon houden moest hij het bovenste gedeelte van het raam schuren. Verzoeker had over een ladder moeten beschikken die voor het raam geplaatst kon worden. Op grond van artikel 7:658 lid 4 BW is Het Nieuwe Ambacht aansprakelijk. Flextra is als formele werkgever aansprakelijk. Het Nieuwe Ambacht heeft te gelden als hulppersoon van Flextra.
(3) met begroting en hoofdelijke veroordeling van Flextra, Achmea, Het Nieuwe Ambacht en Reaal in de kosten van € 5.931,67 nog te vermeerderen met het griffierecht. (3) Uren bovenmatig. Van 19 uur terug naar 15. Uurtarief € 245,00 en 7% kantoorkosten toegewezen.

Werknemer mag er in beginsel op vertrouwen dat het ter beschikking gestelde arbeidsmiddel geschikt is voor een veilige uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Zorgplicht geschonden door het niet ter beschikking stellen van juiste ladder.