Eigen schuld aan de zijde van verzoeker, omdat ook hij heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval

Rechtbank Midden-Nederland, 17 maart 2021
Aanrijding met daarbij betrokken een scooter die in tegengestelde richting rijdt en een automobilist. Aansprakelijkheid is erkend, met een beroep op eigen schuld van 25%. Afwijzing van het verzoek dat a.s.r. volledig aansprakelijk zou zijn.
Verzoek Rechtbank
(verzoeker) verzoekt de rechtbank:

(1) voor recht te verklaren dat a.s.r. volledig aansprakelijk is;

Afwijzing verzoek. De schade is ook een gevolg van omstandigheden die aan (verzoeker) kunnen worden toegerekend:

  • Hij had zijn snelheid aan de onoverzichtelijke situatie aan moeten passen. Het zicht werd belemmerd door een bouwkeet, vlak naast het fietspad.
  • Hij naderde uit tegengestelde richting een kruispunt; hij kon (door de bouwkeet) niet zien wat er uit de zijweg kwam.
  • Als hij zijn snelheid had aangepast, had hij of op tijd kunnen remmen of genoeg kunnen uitwijken.
  • Als het hem niet was gelukt om te remmen of uit te wijken, dan waren de gevolgen in elk geval een stuk minder erg als hij zijn snelheid had aangepast.
(2) de kosten te begroten en a.s.r. te veroordelen in deze kosten. Verzoek: 24,5 uur x € 225,- x 6% kantoorkosten x 21% BTW = € 7.070,33. Gemachtigde is geen (LSA-)advocaat, geen NIVRE-expert. Hij vraagt een uurtarief binnen de bandbreedte van een gespecialiseerde letselschadebehandelaar, wat hij dus niet is. Dat in een eerder stadium eenzelfde uurtarief zou zijn geaccordeerd door a.s.r. voor de voormalige belangenbehartiger is niet doorslaggevend. De zaak (met het verzoek) is overzichtelijk

Begroting: 10 uur x € 185,- = € 1.850,–. Ook voor de kosten deelgeschil wordt het percentage eigen schuld doorgevoerd. Veroordeling volgt, o.b.v. een schadevergoedingsplicht van 75%.

Heldere, strakke uitspraak en niet alleen m.b.t. de aansprakelijkheid. Met name de overwegingen omtrent de kosten deelgeschil zijn vrij duidelijk. De rechtbank gaat niet alleen in de aard van de kwestie, maar ook op de ervaring en specialisatie van de gemachtigde. Een forse bijstelling van het aantal uur en het uurtarief is gerechtvaardigd.