Smartengeldvergoeding van € 110.000,– na een ongeval met zeer ernstig letsel als gevolg

Rechtbank Midden-Nederland, 2 december 2020
Aanrijding van fietser met tractor, met ernstig (hersen)letsel als gevolg. De rechtbank weegt de omstandigheden alvorens men tot het oordeel komt dat een som van € 110.000,– op zijn plaats is.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekers) verzoeken de rechtbank:

(1) het smartengeld te begroten op € 125.000,–

Vader en moeder (fietsers) worden geschept door een tractor. Vader is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden, moeder wordt met ernstig (hersen)letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de begroting van het smartengeld moet de rechtbank rekening houden met alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder (a) de aard/ernst van het letsel, (b) in vergelijkbare gevallen toegekende bedragen en (c) aard van de aansprakelijkheid:

  • (a) zeer ernstig (hersen)letsel, comateuze periode, vervolgens periode in het revalidatiecentrum, rolstoel gebonden. Volgens MA vermoedelijk 40% BI, max 50% BI, maar dat percentage is wellicht hoger: expertises zijn te belastend voor moeder;
  • (b) meerdere uitspraken tussen de € 75.000,– en € 125.000,–. Het gaat uit uitspraken tussen 1991 en 2006 en eentje uit 2010.
  • (c) Schuldaansprakelijkheid.

Uiteindelijk komt de rechtbank tot een bedrag van € 110.000,–, met daarbij in acht genomen de volgende uitzonderlijke omstandigheden:

  • Pas 5 weken na het ongeval op de hoogte gebracht van overlijden echtgenoot.
  • Niet bij kunnen wonen van begrafenis echtgenoot. Daar is zij zich af en toe bewust van.
  • Niet kan worden aangenomen dat zij zich bewust is van hetgeen haar is overkomen
  • Niet terug kunnen keren naar eigen woning en meerdere verhuizingen na ongeval
  • Geen volledige toewijzing van het verzoek, gelet op duur van het lijden.
(2) de kosten te begroten en ABN Amro te veroordelen in de kosten. Verzoek: 16 uur x € 280,- x 21% BTW = € 5.420,80. Begroting conform verzoek; het bedrag is passend met de aard van het deelgeschil. Aansprakelijkheid is erkend en dus volgt ook een veroordeling.

Vreselijke zaak met ook de nodige impact voor verzoeksters, de dochters en de bewindvoerders van (moeder). De bijzondere omstandigheden rechtvaardigen een binnen de bandbreedte gegeven hoger bedrag voor het smartengeld.