Categorie Schending zorgplicht (art. 7:658 BW)

Toedracht zoals verzoeker stelt onvoldoende weersproken door werkgever en voldoen aan zorgplicht onvoldoende aangetoond.

Verzoeker is tijdens zijn werkzaamheden gewond geraakt aan zijn vinger en houdt zowel zijn formele als materiële werkgever aansprakelijk. De kantonrechter volgt de door verzoeker geschetste toedracht en oordeelt dat de werkgever niet heeft voldaan aan de zorgplicht en wijst de verklaring voor recht en een gedeelte van de verzochte kosten van deze zaak toe. Er volgt wel een matiging van de urenbesteding en het uurtarief, waarbij separate kantoorkosten van 5% niet redelijk worden geacht. 

Werkgever aansprakelijk voor onjuist verwijderen van een deksel

Tijdens werkzaamheden is verzoeker klem komen te zitten met zijn pink tussen de lepels van een vorkheftruck en een deksel. Verzoeker heeft daarbij letsel opgelopen. Volgens de rechter heeft Pelican Rouge haar zorgplicht geschonden. Twee collega’s hebben op een verkeerde manier een deksel willen verwijderen en verzoeker heeft daarbij ongevraagd assistentie verleend. Procedures t.a.v. deze werkzaamheden zijn niet schriftelijk vastgelegd en onvoldoende mondeling gecommuniceerd. Werkgever is aansprakelijk voor het ontstaan van het arbeidsongeval.