Categorie Schending zorgplicht (art. 7:658 BW)

Zorginstelling aansprakelijk voor letsel door uitstekend hoekplaatje van bed

Tijdens het fixeren van een bewoner heeft verzoeker zijn knie gestoten aan een enigszins uitstekend hoekplaatje dat aan het bed van bewoner was bevestigd ter versteviging van het bed. Hierdoor had hij een diepe snee onder zijn knieschijf. De kantonrechter komt tot het oordeel dat de werkgever aansprakelijk is omdat de metalen hoekplaat zo geplaatst is dat de medewerker zich daaraan open kon halen, terwijl er een beter alternatief mogelijk was.

Onvoldoende bewijs voor letselschade opgelopen tijdens de uitoefening van werkzaamheden

Verzoeker stelt dat hij op 14 november letselschade heeft opgelopen in de bakkerij waar hij werkte. Bij het duwen van een zware deegkuip naar de lift, zou het rechterwieltje van het apparaat in een gat zijn terecht gekomen, waarna de hendel van het apparaat zou zijn losgeschoten. Hoewel aannemelijk is dat hij op enig moment voor 17 november letsel heeft opgelopen, is niet bewezen dat hij dit letsel heeft opgelopen tijdens zijn werk bij verweerder.

Werkgever hoeft haar medewerkers niet specifiek te waarschuwen voor ‘rommel’ op de werkvloer

Achter de receptie is verzoeker – werknemer van verweerder – bij het pakken van een bureaustoel ten val gekomen. Het zou een ‘rommeltje’ en een ‘zooitje’ geweest zijn. De rechtbank meent dat er sprake is van een huis-, tuin- en keukenongeval, een ongelukkige samenloop van omstandigheden waar de werkgever niet voor hoefde te waarschuwen.