Categorie Deskundigenonderzoek

Partijen niet gebonden aan psychiatrisch expertiserapport

Aanrijding auto vs. voetganger, waarna in de schaderegeling een psychiatrische expertise wordt opgestart. De psychiater stelt dat sprake is van stoornis in alcoholgebruik en neurocognitieve stoornis door alcohol. Een relatie met het ongeval wordt niet aangenomen, er was al een stoornis in gebruik van alcohol voor het ongeval. De rechtbank meent dat partijen niet gebonden zijn aan dit rapport.

Ondanks bijzondere gang van zaken, zijn partijen gebonden aan rapport deskundige.

Tussen partijen is discussie over de aansprakelijkheid ivm een gemiste diagnose. In een eerdere procedure heeft de rechtbank een onafhankelijk deskundige benoemd. Verweerder meent dat het rapport op een ondeugdelijke wijze tot stand is gekomen. De rechtbank oordeelt dat, hoewel de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient, er geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren bestaan tegen het deskundigenrapport.  

Afwijzing verzoek bevel tot medewerking deskundigenbericht, wel begroting en veroordeling kosten deelgeschil

Na het laten uitvoeren van 2 orthopedische expertises, zijn de onderhandelingen tussen verzoeker en verzekeraar vastgelopen. In de visie van verzoeker moet de verzekeraar medewerking verlenen aan een 3e expertise, door een revalidatiearts en een VG. Dit verzoek wordt afgewezen, aangezien het verzoek op geen enkele wijze kan bijdragen aan het bereiken van een VSO.

Afwijzing verzoeken in deelgeschil vanwege gelijktijdig verzoek in voorlopig deskundigenbericht

Verzoeker is op 14 juni 2021 betrokken geraakt bij een achteropaanrijding. Allianz heeft als WAM-verzekeraar van de vrachtwagen de aansprakelijkheid erkend. Op de dag van het ongeval heeft verzoeker de spoedeisende hulp bezocht wegens pijnklachten aan zijn hoofd en rug. In de periode 27 april 2022 tot en met 27 mei 2022 is verzoeker opgenomen wegens een niet-ongevalsgerelateerde inwendige bloeding waaraan hij is geopereerd. Verzoeker stelt dat hij als gevolg van de whiplashachtige klachten zijn werk als zelfstandig elektromonteur niet meer kan verrichten. Daarom verzoekt hij in deelgeschil voor recht te verklaren dat hij een bepaald inkomen per maand zou genereren en verzoekt hij vergoeding van de geleden schade en het inschakelen van een arbeidsdeskundige en/of bedrijfseconoom. Daarnaast doet hij nog een verzoek in het voorlopig deskundigenbericht tot benoeming van een neuroloog. De rechtbank wijst de verzoeken in deelgeschil af, omdat er een verzoek in voorlopig deskundigenbericht is gedaan. Dit laatste verzoek wordt toegewezen.