Categorie Gebrekkige opstallen (art. 6:174 BW)

Gemeente als wegbeheerder niet aansprakelijk voor ongeval waarbij basketbal vanaf basketbalveld richting het nabijgelegen fietspad rolde.

Verzoekster is op 30 september 2019 met de fiets ten val gekomen. Een basketbal rolde vanaf het nabijgelegen basketbalveld de weg op en kwam tegen/onder de fiets van verzoekster. Als gevolg van dit ongeval heeft verzoekster letsel opgelopen. Verzoekster heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor haar schade. Verzoekster is van mening dat de gemeente een gevaarlijke situatie heeft geschapen door een basketbalveld aan te leggen vlakbij een doorgaand fietspad en onvoldoende maatregelen te treffen om te vooromen dat basketballen het fietspad oprollen. De kantonrechter wijst de verzoeken van verzoekster af.

Val van fietser bij einde wegverbreding leidt niet tot aansprakelijkheid gemeente; geen gebrekkige weg

Een wielrenner rijdt in een peloton over een verharde weg. Ter hoogte van het einde van de wegverbreding is hij met zijn fiets van de rijbaan in de naast gelegen berm gereden, tegen een andere wielrenner aangebotst en ten val gekomen. Uitgaande van de (niet vaststaande) gestelde toedracht van verzoeker, komt de rechtbank tot het oordeel dat, bij normale oplettendheid van de weggebruiker, de betreffende weg (inclusief berm) geen gevaar oplevert voor de weggebruiker.

Wegbeheerder niet aansprakelijk voor ongeval na plaatsing van split op de weg

De echtgenote van de verzoeker reed op een weg waarop die dag split is aangebracht en is met haar voertuig van de weg geraakt. De echtgenote van de verzoeker is als gevolg van dat ongeval overleden. Verzoeker vordert aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder op grond van artikel 6:174 en 6:162 BW. De rechtbank wijst aansprakelijkheid af omdat de weg met de geplaatste waarschuwingsborden voldeed aan de eisen die aan de weg mogen worden gesteld.