Categorie 6:174 opstal

Wegbeheerder aansprakelijk voor gebrek aan de weg door plasvorming? Nadere bewijslevering nodig, dus afwijzing.

Op zondag 23 februari 2020 vindt er een eenzijdig ongeval plaats, waarbij eiser (als bestuurder van een personenauto) letsel oploopt. Eiser stelt de provincie als wegbeheerder aansprakelijk op grond van artikel 6:174 en/of artikel 6:162 BW, omdat de weg niet voldeed aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden en sprake was van een gevaarzettende situatie, zonder dat de provincie daar maatregelen voor had genomen. Er lag namelijk een grote plas water op de weg door hevige regenval en door een natuurlijke verlaging in de weg stroomde al het water naar dit punt. Om de vraag te beantwoorden of de weg gebrekkig is ingericht, is nadere bewijslevering nodig. 

Babywinkel niet aansprakelijk voor val van een winkelbezoeker in een gangpad

Verzoekster komt ten val in een babywinkel, nadat zij een stap op een metalen plaat had gezet. De metalen plaat – aangebracht om hoogteverschil te overbruggen – zou zijn doorgebogen, waarna zij uit balans was geraakt. De rechtbank wijst aansprakelijkheid aan de zijde van de babywinkel af: geen gebrekkige opstal (ex art. 6:174 BW), geen gevaarzetting (ex art. 6:162 BW).

Val van fietser bij einde wegverbreding leidt niet tot aansprakelijkheid gemeente; geen gebrekkige weg

Een wielrenner rijdt in een peloton over een verharde weg. Ter hoogte van het einde van de wegverbreding is hij met zijn fiets van de rijbaan in de naast gelegen berm gereden, tegen een andere wielrenner aangebotst en ten val gekomen. Uitgaande van de (niet vaststaande) gestelde toedracht van verzoeker, komt de rechtbank tot het oordeel dat, bij normale oplettendheid van de weggebruiker, de betreffende weg (inclusief berm) geen gevaar oplevert voor de weggebruiker.

Wegbeheerder niet aansprakelijk voor ongeval na plaatsing van split op de weg

De echtgenote van de verzoeker reed op een weg waarop die dag split is aangebracht en is met haar voertuig van de weg geraakt. De echtgenote van de verzoeker is als gevolg van dat ongeval overleden. Verzoeker vordert aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder op grond van artikel 6:174 en 6:162 BW. De rechtbank wijst aansprakelijkheid af omdat de weg met de geplaatste waarschuwingsborden voldeed aan de eisen die aan de weg mogen worden gesteld.

Opstaande rand van 4 cm levert geen gebrekkige weg op

Verzoekster is ten val gekomen door een afscheiding met een hoogte verschil van 4 centimeter tussen het voetpad en het fietspad. Op grond van artikel 6:174 en 6:162 BW wordt aansprakelijkheid van gemeente als wegbeheerder gevorderd. De rechtbank wijst de aansprakelijkheid af omdat de afscheiding tussen het voetpad en het fietspad niet gebrekkig of gevaarlijk is.