Categorie BGK

Tekortkoming in medische behandelingsovereenkomst; causaal verband tussen tekortkoming en schade staat niet vast

Verzoeker is in juni 2014 en september 2014 meerdere malen door verschillende artsen gezien. Op 4 september 2014 wordt op een MRI-scan een herseninfarct gediagnostiseerd. Verzoeker heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de schade die hij lijdt als gevolg van de tekortkomingen in de medische behandelingsovereenkomst door het ziekenhuis in juni 2014 en september 2014. Hoewel de rechtbank tot de conclusie komt dat op 2 momenten sprake is van tekortkomingen aan de zijde van het ziekenhuis, kan een causaal verband (nog) niet worden aangenomen.

Bestuurder personenauto ondanks groen licht niet zorgvuldig genoeg bij het afslaan; wel eigen schuld verzoekster op snorfiets

Aanrijding tussen een snorfiets en personenauto. De snorfietser negeert rood verkeerslicht. Bestuurder personenauto toch aansprakelijk maar eigen schuld van 70%.  Jegens verzoekster 2 is Univé niet aansprakelijk, omdat zij een schuldloze opzittende is en daardoor is de WAM-verzekeraar van verzoekster 1 (en niet die van de personenauto) regelend verzekeraar.

Geen algemene beoordeling van gehanteerd uurtarief in deelgeschilprocedure

Verzekeraar heeft aansprakelijkheid erkend voor de gevolgen van een ongeval met letsel. De schade met uitzondering van de buitengerechtelijke kosten is geregeld. Partijen hebben discussie over het gehanteerde uurtarief van de belangenbehartiger. De belangenbehartiger hanteert een uurtarief van € 189,50 ex btw (inhoudelijke werkzaamheden) en € 69,50 ex btw (administratieve werkzaamheden) Achmea wil maximaal € 100,00 ex btw vergoeden. Omdat niet specifiek om een bedrag is gevraagd is de vraag dossieroverstijgend en draagt de beslissing niet bij aan het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst.