Categorie VAV – Zelfstandigen

Partijen niet gebonden aan rapportage die berust op betwiste wezenlijke feiten

Verzoekster is in 2001 betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Partijen hebben meerdere onderzoeken laten uitvoeren (neuroloog, verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige). Verzoekster werkt als zelfstandig logopediste. Verzoekster wenst het rapport van de arbeidsdeskundige als uitgangspunt te nemen voor de berekening van haar schade. Partijen zijn echter niet gehouden aan het rapport omdat de arbeidsdeskundige zijn rapport heeft gebaseerd op wezenlijke feitelijke veronderstellingen waarover partijen twisten.

Ongeval op schip; werkgever aansprakelijk na niet al het nodige te hebben gedaan om ongeval te voorkomen

Verzoeker stuurman/werktuigkundige. Bij het opdraaien van een nieuwe staaldraad van 45 mm op de lier is het schip uit koers geraakt en is de staaldraad over het dek gezwiept en heeft verzoeker geraakt. Tuchtcollege van oordeel dat de kapitein is tekortgeschoten in verantwoordelijkheden.  Van Wijngaarden heeft haar zorgplicht geschonden en is aansprakelijk is voor de schade.