Voorschotverzoek (dit keer) niet geschikt voor een deelgeschil

Er zijn bij verzoeker matige beperkingen vastgesteld bij de belastbaarheid en mobiliteit van de rug als gevolg van een ongeval in 2018. Over de schade en bevoorschotting is al meermaals geprocedeerd, waarbij er voorschotten zijn toegekend. In dit (derde) deelgeschil wordt opnieuw geprobeerd een voorschot af te dwingen, terwijl de verzekeraar meent dat de aangetoonde schade al volledig is betaald.

Lees verderVoorschotverzoek (dit keer) niet geschikt voor een deelgeschil

Supermarkt niet aansprakelijk voor val door droogloopmat, want val is niet te wijten aan droogloopmat zelf maar aan handelswijze van andere klant

Verzoekster is in een winkel van Albert Heijn gestruikeld over een droogloopmat. In deelgeschil is de vraag aan de orde of Albert Heijn aansprakelijk is voor de schade. De rechtbank oordeelt dat dit niet het geval is, omdat de val niet veroorzaakt is door de mat zelf, maar de handelswijze en het gedrag van een voorbijlopende klacht die de mat met haar voet kort heeft doen omhoog krullen.

Lees verderSupermarkt niet aansprakelijk voor val door droogloopmat, want val is niet te wijten aan droogloopmat zelf maar aan handelswijze van andere klant

Nadere bewijslevering noodzakelijk; deelgeschilprocedure leent zich daar niet voor

Meisje van 15 jaar is met haar elektrische fiets gevallen. Verzoekers stellen dat hun dochter is gelanceerd over een op de openbare weg geplaatste kabelgoot. De verhuurder van de kabelgoot heeft deze alleen geleverd. Zij heeft niet onrechtmatig gehandeld. De andere gedaagden betwisten de door verzoekers gestelde toedracht. Pas als die komt vast te staan kan worden beoordeeld of gedaagden in strijd hebben gehandeld met een zorgvuldigheidsverplichting. Eerst als aansprakelijkheid kan worden aangenomen, kan het eigen schuld verweer worden beoordeeld. Verzoek leent zich niet voor behandeling in deze procedure.

Lees verderNadere bewijslevering noodzakelijk; deelgeschilprocedure leent zich daar niet voor

Onduidelijkheid over verschillende (getuigen)verklaringen. Toedracht staat hierdoor niet vast. Verzoek afgewezen.

Ongeval tussen bromfiets en personenauto. Partijen hebben tegenstrijdige lezingen van de toedracht. Nader onderzoek naar de toedracht is noodzakelijk. Om deze reden is de zaak niet geschikt voor een deelgeschil.

Lees verderOnduidelijkheid over verschillende (getuigen)verklaringen. Toedracht staat hierdoor niet vast. Verzoek afgewezen.

Verwerping pari delicto verweer: passagier 50% eigen schuld bij gebruik lachgas

Verzoeker is als passagier van een personenauto betrokken geweest bij een verkeersongeval. Partijen hebben een discussie over de aansprakelijkheid. De rechtbank komt tot de conclusie dat verweerder aansprakelijk is voor de door het verkeersongeval toegebrachte schade aan verzoeker, maar dat er wel sprake is van 50% eigen schuld. Verzoeker wist immers op het moment dat hij de auto instapte dat bestuurder onder invloed was van lachgas. Daarnaast heeft verzoeker lachgasballonnen aan bestuurder gegeven tijdens het rijden.

Lees verderVerwerping pari delicto verweer: passagier 50% eigen schuld bij gebruik lachgas

Verzoek tot benoeming van deskundigen geen ‘verzoek’ als bedoeld in de Wet Deelgeschillenprocedure.

Verzoekster stelt haar behandelend fysiotherapeut (verweerster) aansprakelijk voor het veroorzaken van letsel aan haar linkerschouder. De door partijen gezamenlijk ingeschakelde orthopedisch chirurg kan niet voldoen aan het verzoek tot voortzetting van de conceptrapportage. De rechtbank wijst de verzoeken van verzoekster en verweerster tot benoeming van een nieuwe deskundige af.

Lees verderVerzoek tot benoeming van deskundigen geen ‘verzoek’ als bedoeld in de Wet Deelgeschillenprocedure.

Toedracht vermeend arbeidsongeval niet aangetoond door tegenstrijdige verklaringen

Verzoekster stelt dat zij tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden als beveiliger is uitgegleden van een trap van een parkeergarage doordat er bladeren op de trap lagen. Door tegenstrijdige verklaringen van verzoekster dient er nader onderzoek plaats te vinden. Daarvoor is een deelgeschil niet geschikt en heeft de kantonrechter de vordering afgewezen.

Lees verderToedracht vermeend arbeidsongeval niet aangetoond door tegenstrijdige verklaringen

Aanrijding snorfietser vs voetgangers op donker fietspad; verdeling aansprakelijkheid 85/15% vanwege eigen schuld

Op 1 mei 2022 zijn verzoekers betrokken geraakt bij een verkeersongeval op een fietspad. Zij liepen naast elkaar aan de rechterzijde van het fietspad. Zij zijn van achteren aangereden door een snorfiets. De verzekeraar van de snorfiets is bereid om 50% van de schade te vergoeden. Het verzoek aan de rechtbank is om het vergoedingspercentage bij te stellen naar 100%. De rechtbank stelt het percentage bij naar 85% en laat 15% voor rekening komen van verzoekers.

Lees verderAanrijding snorfietser vs voetgangers op donker fietspad; verdeling aansprakelijkheid 85/15% vanwege eigen schuld

Gemeente niet aansprakelijk voor val op glad (?) wegdek

Verzoekster is (op de openbare weg) gevallen toen zij haar fiets op wilde stappen. Het KNMI heeft de avond voor het voorval gewaarschuwd voor gladheid en geopperd preventief te strooien. De gemeente heeft besloten dat niet te doen, omdat de temperatuur niet lager dan -0.1 graden kwam (de uren voor het voorval dooide het bovendien) en omdat na onderzoek van de gladheidscoördinator de slechtste wegdekconditie ‘nat’ (dus niet: glad) bleek. Verzoekster stelt de gemeente aansprakelijk omdat zij meent dat die door niet preventief te strooien niet aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Lees verderGemeente niet aansprakelijk voor val op glad (?) wegdek

Onvoldoende medische onderbouwing door verzoeker: deelgeschil onterecht ingesteld

Verzoeker stelt letsel te hebben opgelopen aan zijn knie na een aanrijding. Verweerder stelde dat er onvoldoende medische onderbouwing is voor deze stelling, waarna verzoeker een deelgeschil is gestart. De rechtbank oordeelt dat verzoeker moet voldoen aan zijn bewijsplicht. Hieraan is niet voldaan. Bij deze onvolledige bewijslevering komen de kosten van het deelgeschil niet in aanmerking voor een vergoeding.

Lees verderOnvoldoende medische onderbouwing door verzoeker: deelgeschil onterecht ingesteld

Afwijzing verzoek voor wat betreft aansprakelijkheid werkgever: nader bewijs is noodzakelijk

Een zogenoemd wapeningsnet kantelt en valt op het hoofd en de schouders van (verzoeker), een uitzendkracht. De standpunten van partijen over de naleving van de zorgplicht door (verweerder), de werkgever, staan haaks op elkaar. Nadere bewijslevering is noodzakelijk en daar is in een deelgeschilprocedure geen ruimte voor.

Lees verderAfwijzing verzoek voor wat betreft aansprakelijkheid werkgever: nader bewijs is noodzakelijk

Geen zwaarwegende bezwaren tegen rapport. Causaal verband tussen ongeval en rug- en heupklachten

Verzoeker is op zijn stilstaande trike van achteren aangereden door een verzekerde van AIG. De rechtbank stelt het causaal verband vast tussen het ongeval en de beperkingen als gevolg van de rug-, heup-, en bilklachten. Geen causaal verband tussen ongeval en whiplashklachten. Overige verzoeken worden toegewezen.

Lees verderGeen zwaarwegende bezwaren tegen rapport. Causaal verband tussen ongeval en rug- en heupklachten