Rood-licht-kwestie Nadere bewijslevering noodzakelijk; geschil leent zich niet voor deelgeschilprocedure

Verzoeker (fietser) en verweerder (auto) komen met elkaar in aanrijding op een kruising. Vast staat dat partijen niet gelijktijdig groen licht hebben gehad. Onduidelijk is welke partij door rood licht is gereden. De feiten in deze zaak staan onvoldoende vast. De rechtbank is van oordeel dat nadere bewijslevering noodzakelijk is, waardoor dit geschil zich niet leent voor een deelgeschilprocedure.

Lees verderRood-licht-kwestie Nadere bewijslevering noodzakelijk; geschil leent zich niet voor deelgeschilprocedure

Politie niet aansprakelijk voor letsel door bij aanhouding ingezette hond

Bij een aanhouding voor een woninginbraak is verzoeker in zijn linkerarm gebeten door de ingezette politiehond. De wond is uiteindelijk geïnfecteerd geraakt en hij is daaraan geopereerd. Na een aangifte van zware mishandeling is niet besloten tot vervolging van de hondengeleiders en een art. 12 SV procedure leidde tot niets. Uiteindelijk heeft hij de politie aansprakelijk gesteld, omdat hij meent dat het er bij zijn aanhouding ten onrechte geweld is toegepast. De politie heeft – ook na een voorlopig getuigenverhoor – aansprakelijkheid afgewezen en zodoende is dit deelgeschil gestart.

Lees verderPolitie niet aansprakelijk voor letsel door bij aanhouding ingezette hond

Toedrachtsonderzoek valt buiten bestek deelgeschilprocedure. Verzoeken onnodig en onterecht ingesteld.

Deelgeschil letselschade. Afwijzing verzoeken. Meerdere aanrijdingen, meerdere verzekeraars. Geen aanvullend voorschot en geen vergoeding buitengerechtelijke kosten. Verzoeken onnodig en onterecht ingesteld.

Lees verderToedrachtsonderzoek valt buiten bestek deelgeschilprocedure. Verzoeken onnodig en onterecht ingesteld.

Beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Asbestzaak, waarbij verzoeker in ’70  en ’71 als monteur gewerkt heeft bij een rechtsvoorganger van verweerster. Diagnose maligne mesothelioom in ’21. Verweerster doet een beroep op de absolute verjaringstermijn, wat volgens de rechtbank in dit specifieke geval onaanvaardbaar is.

Lees verderBeroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Verzekeraar kan terugkomen op volledige erkenning van aansprakelijkheid

Ongeval motor vs. auto, waarbij laatstgenoemde geen voorrang verleende. Aansprakelijkheid werd nadien volledig en zonder voorbehoud erkend. Anderhalf jaar later wordt het VOA-rapport ontvangen, waarna Unigarant de erkenning herroept. De rechtbank meent dat de verzekeraar dit wel degelijk mocht doen.

Lees verderVerzekeraar kan terugkomen op volledige erkenning van aansprakelijkheid

Juridisch causaal verband ten aanzien van nek, schouder en hoofdpijnklachten

Achteropaanrijding uit oktober ‘19, met nadien niet-objectiveerbare klachten aan de zijde van verzoeker: een 60 jarige man, zelfstandige, schilder. Verzoeker brengt de volgende klachten naar voren: nek, schouder, hoofdpijn en onderrug. De rechtbank komt tot een juridisch causaal verband, met uitzondering van de gestelde onderrugklachten.

Lees verderJuridisch causaal verband ten aanzien van nek, schouder en hoofdpijnklachten

Onrechtmatige handelen kan wielrenner worden toegerekend

Frontale botsing van wielrenners met dodelijke afloop. Die frontale botsing is ontstaan doordat de ene wielrenner – verzekerde van Achmea – na het afronden van een inhaalactie over een losgeraakt stuk tyleenbuis van 55mm reed, gelanceerd werd en op de weghelft van de andere wielrenner terecht kwam. Dat handelen kan verzekerde van Achmea worden toegerekend.

Lees verderOnrechtmatige handelen kan wielrenner worden toegerekend

Verzoeker dient informatie uit de voorgeschiedenis te delen met de aansprakelijke verzekeraar

In de schaderegeling is discussie ontstaan over de gebondenheid van partijen aan een orthopedisch rapport en het opvragen, verzamelen en toezenden van ontbrekende informatie. Het verzoek om het rapport als uitgangspunt bij de onderhandelingen te verklaren wordt afgewezen, het tegenverzoek t.a.v. ontbrekende informatie wordt toegewezen.

Lees verderVerzoeker dient informatie uit de voorgeschiedenis te delen met de aansprakelijke verzekeraar

Duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid aan de zijde van betrokkene: geen restverdiencapaciteit

Ongeval fiets vs. scooter, waarbij verzoekster orthopedisch letsel heeft opgelopen. Verzoekster – voor ongeval werkzaam bij een WSW-bedrijf, 57 jaar oud, Nederlandse taal niet machtig – stelt dat zij geen restverdiencapaciteit meer heeft en zodoende geen inkomen kan genereren. De rechtbank volgt de stelling van verzoekster, maar wijst het verzoek t.a.v. het VAV af.

Lees verderDuurzame en volledige arbeidsongeschiktheid aan de zijde van betrokkene: geen restverdiencapaciteit

Babywinkel niet aansprakelijk voor val van een winkelbezoeker in een gangpad

Verzoekster komt ten val in een babywinkel, nadat zij een stap op een metalen plaat had gezet. De metalen plaat – aangebracht om hoogteverschil te overbruggen – zou zijn doorgebogen, waarna zij uit balans was geraakt. De rechtbank wijst aansprakelijkheid aan de zijde van de babywinkel af: geen gebrekkige opstal (ex art. 6:174 BW), geen gevaarzetting (ex art. 6:162 BW).

Lees verderBabywinkel niet aansprakelijk voor val van een winkelbezoeker in een gangpad

Voetganger zet stap(je) naar links en raakt fietser. Fietser niet aansprakelijk.

Verzoeker is moeilijk ter been en maakt onverwachte beweging naar links, waarbij hij in aanraking komt met een fietser (verweerder). Verzoeker stelt dat verweerder aansprakelijk is omdat hij hem met hoge snelheid aangereden heeft en de fiets niet tijdig tot stilstand kon brengen (artikel 19 RVV). Toedracht onduidelijk, vordering afgewezen.

Lees verderVoetganger zet stap(je) naar links en raakt fietser. Fietser niet aansprakelijk.

Wegbeheerder niet aansprakelijk voor valpartij wielrenner

Wielrenner stelt dat hij plotseling moest uitwijken voor een passerend bestelbusje, dat hij toen met zijn racefiets in de berm is gereden en dat hij vervolgens is gevallen, bij de poging om met zijn racefiets weer op de weg te geraken. De rechtbank wijst aansprakelijkheid aan de zijde van de wegbeheerder af.

Lees verderWegbeheerder niet aansprakelijk voor valpartij wielrenner

Partijen niet gebonden aan psychiatrisch expertiserapport

Aanrijding auto vs. voetganger, waarna in de schaderegeling een psychiatrische expertise wordt opgestart. De psychiater stelt dat sprake is van stoornis in alcoholgebruik en neurocognitieve stoornis door alcohol. Een relatie met het ongeval wordt niet aangenomen, er was al een stoornis in gebruik van alcohol voor het ongeval. De rechtbank meent dat partijen niet gebonden zijn aan dit rapport.

Lees verderPartijen niet gebonden aan psychiatrisch expertiserapport

Inhalend vs. afslaand verkeer. Inhalende voertuig aansprakelijk, wel eigen schuld.

Voorrangskwestie: verzoeker (die linksaf sloeg om een inrit in te rijden) verzoekt verklaring voor recht dat verweerder (die verzoeker inhaalde) aansprakelijk is voor zijn schade. De rechtbank oordeelt dat verweerder aansprakelijk is. Na billijkheidscorrectie 25% eigen schuld aan de zijde van verzoeker.

Lees verderInhalend vs. afslaand verkeer. Inhalende voertuig aansprakelijk, wel eigen schuld.

Geen reden voor aanvullend voorschot vanwege onduidelijkheid over causaal verband en omvang schade.

Verzoekster is op 12 juni 2014 betrokken geweest bij een achteropaanrijding en stelt als gevolg daarvan arbeidsongeschikt te zijn. Crawford heeft de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval erkend.

Het geschil ziet op het bestaan van een causaal verband tussen de gestelde klachten en het ongeval en de vraag of een aanvullend voorschot redelijk is. De rechtbank wijst het verzoek af.

 

Lees verderGeen reden voor aanvullend voorschot vanwege onduidelijkheid over causaal verband en omvang schade.

Tekortkoming in medische behandelingsovereenkomst; causaal verband tussen tekortkoming en schade staat niet vast

Verzoeker is in juni 2014 en september 2014 meerdere malen door verschillende artsen gezien. Op 4 september 2014 wordt op een MRI-scan een herseninfarct gediagnostiseerd. Verzoeker heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de schade die hij lijdt als gevolg van de tekortkomingen in de medische behandelingsovereenkomst door het ziekenhuis in juni 2014 en september 2014. Hoewel de rechtbank tot de conclusie komt dat op 2 momenten sprake is van tekortkomingen aan de zijde van het ziekenhuis, kan een causaal verband (nog) niet worden aangenomen.

Lees verderTekortkoming in medische behandelingsovereenkomst; causaal verband tussen tekortkoming en schade staat niet vast

Voorschotverzoek (dit keer) niet geschikt voor een deelgeschil

Er zijn bij verzoeker matige beperkingen vastgesteld bij de belastbaarheid en mobiliteit van de rug als gevolg van een ongeval in 2018. Over de schade en bevoorschotting is al meermaals geprocedeerd, waarbij er voorschotten zijn toegekend. In dit (derde) deelgeschil wordt opnieuw geprobeerd een voorschot af te dwingen, terwijl de verzekeraar meent dat de aangetoonde schade al volledig is betaald.

Lees verderVoorschotverzoek (dit keer) niet geschikt voor een deelgeschil

Bestuurder personenauto ondanks groen licht niet zorgvuldig genoeg bij het afslaan; wel eigen schuld verzoekster op snorfiets

Aanrijding tussen een snorfiets en personenauto. De snorfietser negeert rood verkeerslicht. Bestuurder personenauto toch aansprakelijk maar eigen schuld van 70%.

Jegens verzoekster 2 is Univé niet aansprakelijk, omdat zij een schuldloze opzittende is en daardoor is de WAM-verzekeraar van verzoekster 1 (en niet die van de personenauto) regelend verzekeraar.

 

 

Lees verderBestuurder personenauto ondanks groen licht niet zorgvuldig genoeg bij het afslaan; wel eigen schuld verzoekster op snorfiets

Verzoek leent zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure, te veel bewijslevering nodig

Verzoek leent zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure; beantwoording van de rechtsvraag zal veel tijd in beslag nemen omdat uitvoerige bewijslevering nodig is nu bijna elk onderdeel van de zaak tussen partijen in geschil is. Afwijzing op grond van artikel 1019z Rv.

Lees verderVerzoek leent zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure, te veel bewijslevering nodig

Feiten en omstandigheden omtrent val van paard zijn onduidelijk, dan staat aansprakelijkheid niet vast

Verzoeker valt van een paard, in de manege van verweerder. Het staat vast dat verweerder bezitter is van het paard. Over de gemaakte afspraken, getuigen en de precieze toedracht van de val bestaat geen duidelijkheid. Afwijzing van het verzoek, wel begroting kosten.

Lees verderFeiten en omstandigheden omtrent val van paard zijn onduidelijk, dan staat aansprakelijkheid niet vast

Supermarkt niet aansprakelijk voor val door droogloopmat, want val is niet te wijten aan droogloopmat zelf maar aan handelswijze van andere klant

Verzoekster is in een winkel van Albert Heijn gestruikeld over een droogloopmat. In deelgeschil is de vraag aan de orde of Albert Heijn aansprakelijk is voor de schade. De rechtbank oordeelt dat dit niet het geval is, omdat de val niet veroorzaakt is door de mat zelf, maar de handelswijze en het gedrag van een voorbijlopende klacht die de mat met haar voet kort heeft doen omhoog krullen.

Lees verderSupermarkt niet aansprakelijk voor val door droogloopmat, want val is niet te wijten aan droogloopmat zelf maar aan handelswijze van andere klant

Ondanks bijzondere gang van zaken, zijn partijen gebonden aan rapport deskundige.

Tussen partijen is discussie over de aansprakelijkheid ivm een gemiste diagnose. In een eerdere procedure heeft de rechtbank een onafhankelijk deskundige benoemd. Verweerster meent dat het rapport op een ondeugdelijke wijze tot stand is gekomen. De rechtbank oordeelt dat, hoewel de gang van zaken rond het inschakelen van de neuroradioloog geen schoonheidsprijs verdient, er geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren bestaan tegen het deskundigenrapport.

Lees verderOndanks bijzondere gang van zaken, zijn partijen gebonden aan rapport deskundige.

Geen aansprakelijkheid voor ongeval in Action. Ongelukkige samenloop van omstandigheden…

Tijdens het winkelen bij de Action heeft verzoeker letsel opgelopen. Verzoeker zat gehurkt op de grond voor een schap. Een andere klant, die onbekend is gebleven, pakte boven het hoofd van verzoeker een Boedhabeeld van 4,5 kilo uit het bovenste schap. De klant liet het beeld uit zijn handen glippen en het beeld viel precies op het hoofd van verzoeker. De rechtbank stelt dat dit – in tegenstelling tot hetgeen verzoeker stelt – geen sprake is van gevaarzettend handelen door Action. Zij spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Lees verderGeen aansprakelijkheid voor ongeval in Action. Ongelukkige samenloop van omstandigheden…