Juridisch causaal verband ten aanzien van nek, schouder en hoofdpijnklachten

Achteropaanrijding uit oktober ‘19, met nadien niet-objectiveerbare klachten aan de zijde van verzoeker: een 60 jarige man, zelfstandige, schilder. Verzoeker brengt de volgende klachten naar voren: nek, schouder, hoofdpijn en onderrug. De rechtbank komt tot een juridisch causaal verband, met uitzondering van de gestelde onderrugklachten.

Lees verderJuridisch causaal verband ten aanzien van nek, schouder en hoofdpijnklachten

Onvoldoende bewijs voor gesteld arbeidsongeval: werkgever niet aansprakelijk

Verzoeker – werknemer van verweerder – stelt dat een doos met een warmtepomp erin tegen zijn hoofd is gevallen tijdens het lossen van de vrachtwagen bij een klant. Ondanks een eerder getuigenverhoor slaagt de werknemer er niet in om aan te tonen dat hij schade heeft geleden tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Lees verderOnvoldoende bewijs voor gesteld arbeidsongeval: werkgever niet aansprakelijk

Geen reden voor aanvullend voorschot vanwege onduidelijkheid over causaal verband en omvang schade.

Verzoekster is op 12 juni 2014 betrokken geweest bij een achteropaanrijding en stelt als gevolg daarvan arbeidsongeschikt te zijn. Crawford heeft de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval erkend.

Het geschil ziet op het bestaan van een causaal verband tussen de gestelde klachten en het ongeval en de vraag of een aanvullend voorschot redelijk is. De rechtbank wijst het verzoek af.

 

Lees verderGeen reden voor aanvullend voorschot vanwege onduidelijkheid over causaal verband en omvang schade.

Bestuurder personenauto ondanks groen licht niet zorgvuldig genoeg bij het afslaan; wel eigen schuld verzoekster op snorfiets

Aanrijding tussen een snorfiets en personenauto. De snorfietser negeert rood verkeerslicht. Bestuurder personenauto toch aansprakelijk maar eigen schuld van 70%.

Jegens verzoekster 2 is Univé niet aansprakelijk, omdat zij een schuldloze opzittende is en daardoor is de WAM-verzekeraar van verzoekster 1 (en niet die van de personenauto) regelend verzekeraar.

 

 

Lees verderBestuurder personenauto ondanks groen licht niet zorgvuldig genoeg bij het afslaan; wel eigen schuld verzoekster op snorfiets

Toedracht zoals verzoeker stelt onvoldoende weersproken door werkgever en voldoen aan zorgplicht onvoldoende aangetoond.

Verzoeker is tijdens zijn werkzaamheden gewond geraakt aan zijn vinger en houdt zowel zijn formele als materiële werkgever aansprakelijk. De kantonrechter volgt de door verzoeker geschetste toedracht en oordeelt dat de werkgever niet heeft voldaan aan de zorgplicht en wijst de verklaring voor recht en een gedeelte van de verzochte kosten van deze zaak toe. Er volgt wel een matiging van de urenbesteding en het uurtarief, waarbij separate kantoorkosten van 5% niet redelijk worden geacht.

 

 

Lees verderToedracht zoals verzoeker stelt onvoldoende weersproken door werkgever en voldoen aan zorgplicht onvoldoende aangetoond.

Exacte toedracht van het ongeval niet meer te achterhalen; verkeersfout van inhalende fietser kan daardoor niet worden vastgesteld

Een fietser haalt bij het naar beneden rijden van een brug een andere fietser in. De fietsen raken elkaar waarbij de ingehaalde fietser ten val komt en hersenletsel oploopt. De door de verzoeker gestelde toedracht is niet komen vast te staan. Of verweerder in strijd heeft gehandeld met artikel 12 RVV en/of artikel 5 Wvw kan daarom niet worden bewezen.

Lees verderExacte toedracht van het ongeval niet meer te achterhalen; verkeersfout van inhalende fietser kan daardoor niet worden vastgesteld

Onterecht ingesteld deelgeschil wegens discussie toedracht en ontbreken bewijs

In dit deelgeschil stond de toedracht van een verkeersongeval tussen 2 voertuigen centraal. Door het ongeval, dat plaatsvond op 20 mei 2021, heeft verzoekster letsel opgelopen. Partijen discussiëren over de toedracht van het ongeval en de gemaakte verkeersfouten (het wel- of niet voeren van een te hoge snelheid en het wel- of niet inhalen over een doorgetrokken streep). De kantonrechter stelt om deze reden vast dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschilprocedure.

Lees verderOnterecht ingesteld deelgeschil wegens discussie toedracht en ontbreken bewijs

Beperkte looptijd causaliteit klachten na achteropaanrijding

In november en in december 2017 heeft verzoeker een achteropaanrijding meegemaakt. Na de aanrijding in november is hij drie dagen ziek geweest en daarna weer aan het werk gegaan. Bij de aanrijding in december waren de geweldsinwerking en de gevolgen een stuk groter. Verzoeker had meer klachten en na een tijdje bleek het werken helemaal niet meer te gaan.

Verweerster heeft aansprakelijkheid voor het laatste ongeval erkend.

Eind 2020 is er een neurochirurgische expertise geweest. De deskundige geeft aan dat een medische verklaring van de klachten ontbreekt en dat er moet worden uitgegaan van een beperkte looptijd, omdat het niet aannemelijk is dergelijke onverklaarbare klachten zullen aanhouden. Een deel van de klachten kon volgens de deskundige bovendien niet zonder meer als ongevalsgevolg worden gezien.

Lees verderBeperkte looptijd causaliteit klachten na achteropaanrijding

Trampolinehal niet aansprakelijk voor val bezoeker tijdens het springen

Verzoeker is in een trampolinehal tijdens het springen gevallen. Hij vraagt een verklaring voor recht dat de trampolinehal aansprakelijk is voor zijn letsel. Trampolinehal is ondanks het feit dat niet vaststaat dat er instructies zijn gegeven niet aansprakelijk voor de val van verzoeker. Er is ook geen sprake van een gebrekkige opstal.

Lees verderTrampolinehal niet aansprakelijk voor val bezoeker tijdens het springen

Val van bordestrap, werkgever voldaan aan zorgplicht, kostenvergoeding niet passend door houding gemachtigde

Verzoeker stelt dat hij op 1 december 2019 tijdens zijn werkzaamheden van een bordestrap is gevallen, waardoor hij zijn pols heeft bezeerd. De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk, omdat zij voldaan heeft aan de zorgplicht. Kostenvergoeding niet passend.

Lees verderVal van bordestrap, werkgever voldaan aan zorgplicht, kostenvergoeding niet passend door houding gemachtigde

Medisch onzorgvuldig handelen leidt tot deelgeschil over een aanvullend voorschot van €1.500.000

Ouders [minderjarige betrokkene] hebben EMC aansprakelijk gesteld voor medisch onzorgvuldig handelen. Uitgangspunt uit deelgeschilbeschikking van 14 december 2018 is dat EMC voor 50% van de schade aansprakelijk is. Ouders verzoeken een aanvullend voorschot aan [minderjarige] ter hoogte van € 1.500.000,00. De rechtbank oordeelt dat er op dit moment onvoldoende onderbouwing is voor de omvang van de schade, waardoor het aanvullend voorschot op dit moment niet toewijsbaar is.

Lees verderMedisch onzorgvuldig handelen leidt tot deelgeschil over een aanvullend voorschot van €1.500.000

Valpartij op een trap over een partij folders. Feiten zijn nog onduidelijk en dus volgt afwijzing van de verzoeken

Toen hij de trap afliep is verzoeker uitgegleden over een in plastic verpakte stapel folders. De postbezorger had de stapel daar klaarblijkelijk (net) neergelegd. Pas tijdens de mondelinge behandeling komt voor het eerst de stelling naar voren dat de verlichting in het trappenhuis het niet (goed) deed. Dat is volgens de kantonrechter een cruciaal onderwerp van deze kwestie, nader onderzoek is dus nodig waarvoor het deelgeschil zich niet leent.

Lees verderValpartij op een trap over een partij folders. Feiten zijn nog onduidelijk en dus volgt afwijzing van de verzoeken

Ziekenhuis niet aansprakelijk voor het geven van onjuiste informatie waarna ouders een abortus lieten uitvoeren

Begin ‘09 werd de minderjarige zoon van verzoekers geboren, met helaas de nodige afwijkingen. Enige tijd later werd daarnaast uitgebreide hersenschade geconstateerd. Bij de volgende zwangerschap – eind ’10 – hebben verzoekers een abortus laten uitvoeren. Verzoekers stellen dat het ziekenhuis hen ten onrechte heeft voorgehouden dat de hersenbeschadiging van de minderjarige zoon te wijten is aan een erfelijke aandoening en dat zij op basis van deze onjuiste informatie een abortus hebben laten uitvoeren. De rechtbank wijst het verzoek af.

Lees verderZiekenhuis niet aansprakelijk voor het geven van onjuiste informatie waarna ouders een abortus lieten uitvoeren

Geen eigen schuld bij leerling en instructeur bij achteropaanrijding door een afgeslagen lesauto

Een bij Allianz verzekerd voertuig is achterop een lesauto gereden. Allianz heeft voor het ontstaan van de achteropaanrijding aansprakelijkheid erkend, maar beroept zich op eigen schuld omdat verzoekers (leerling en instructeur) met het spontaan stilvallen van de auto gevaarzettend hebben gehandeld en daarmee een bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van de achteropaanrijding. De rechtbank gaat daar niet in mee omdat de bestuurder van het achteroprijdende voertuig voldoende afstand had moeten houden.

Lees verderGeen eigen schuld bij leerling en instructeur bij achteropaanrijding door een afgeslagen lesauto

Geen ruimte voor nadere bewijslevering over toedracht in deelgeschilprocedure; kosten begoot, kantoorkosten afgewezen

Verzoeker werkte als orderpicker voor Action. Onderdeel van de werkzaamheden was het verplaatsen van goederen met een heftruck. Verzoeker zou met rechterflank tegen het stuur zijn geklapt toen hij met een wagentje de hoek om wilde gaan. Toedracht is niet komen vast te staan en daarom worden verzoeken afgewezen. Voor nadere bewijslevering is geen ruimte in het deelgeschil.

Lees verderGeen ruimte voor nadere bewijslevering over toedracht in deelgeschilprocedure; kosten begoot, kantoorkosten afgewezen

Drie verschillende scenario’s mogelijk; deelgeschil leent zich niet voor nadere bewijslevering met betrekking tot toedracht

Op 10 augustus 2018 is verzoekster als bestuurder van een auto in botsing gekomen met een rijdende vrachtwagen van de gemeente, met whiplashachtige klachten als gevolg. Ondanks twee verschillende verkeersongevallenanalyses, is de toedracht niet vast komen te staan. De verzoeken worden daarom afgewezen.

Lees verderDrie verschillende scenario’s mogelijk; deelgeschil leent zich niet voor nadere bewijslevering met betrekking tot toedracht

Valpartij op een trap over een partij folders. Feiten nog onduidelijk, afwijzing verzoeken volgt

Toen hij de trap afliep is verzoeker uitgegleden over een in plastic verpakte stapel folders. De postbezorger had de stapel daar klaarblijkelijk (net) neergelegd. Pas tijdens de mondelinge behandeling komt voor het eerst de stelling naar voren dat de verlichting in het trappenhuis het niet (goed) deed. Dat is volgens de kantonrechter een cruciaal onderwerp van deze kwestie, nader onderzoek is dus nodig waarvoor het deelgeschil zich niet leent.

Lees verderValpartij op een trap over een partij folders. Feiten nog onduidelijk, afwijzing verzoeken volgt

Onvoldoende instructies aan vrijwilligers op schaatsbaan leiden tot aansprakelijkheid organisator

Verzoeker was vrijwilliger voor de functie van baanwacht op een tijdelijke schaatsbaan. Tijdens werktijd is verzoeker ten val gekomen op het midden van de ijsbaan. Partijen discussiëren over de aansprakelijkheid, waarbij de toedracht niet vast staat. De rechtbank stelt dat verweerder op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is.

Lees verderOnvoldoende instructies aan vrijwilligers op schaatsbaan leiden tot aansprakelijkheid organisator

Ernstige hersenbeschadiging na operatie; er is een fout gemaakt, maar zou hersenschade ook zijn opgetreden zonder erkende fout?

Een baby, met aangeboren afwijking, loopt in 2009 tijdens een operatie ernstige hersenbeschadiging op en is blijvend zwaar gehandicapt. Het medisch centrum erkent dat er tijdens de operatie een fout is gemaakt met de dosering van de anesthesie, met een zeer lage bloeddruk als gevolg.  Partijen zijn het niet eens over het verband tussen de gestelde schade en de erkende fout.

Lees verderErnstige hersenbeschadiging na operatie; er is een fout gemaakt, maar zou hersenschade ook zijn opgetreden zonder erkende fout?

Nadere bewijslevering nodig over toedracht; deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht ingesteld

Verzoeker is op 19 mei 2021 met de scooter ten val gekomen en heeft hierdoor letsel opgelopen. De gehuurde scooter is beschadigd geraakt. Omdat de dader onbekend is gebleven, heeft verzoeker een claim ingediend bij het Waarborgfonds. Ook heeft verzoeker de Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk gesteld.

Lees verderNadere bewijslevering nodig over toedracht; deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht ingesteld

Smartengeld bij beenletsel € 2.500,– meer dan was aangeboden vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’

Knieklachten en beperkingen na ongeval. Hoogte smartengeld. BI percentage 1 tot 3 procent. Persoonlijke omstandigheden spelen een rol. € 7.500 smartengeld. Geen kantoorkosten naast uurtarief ( € 245).

Lees verderSmartengeld bij beenletsel € 2.500,– meer dan was aangeboden vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’