Verzoek leent zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure, te veel bewijslevering nodig

Verzoek leent zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure; beantwoording van de rechtsvraag zal veel tijd in beslag nemen omdat uitvoerige bewijslevering nodig is nu bijna elk onderdeel van de zaak tussen partijen in geschil is. Afwijzing op grond van artikel 1019z Rv.

Lees verderVerzoek leent zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure, te veel bewijslevering nodig

Niet is gebleken van letsel door het ongeval; procedure volstrekt onnodig en onterecht ingesteld

Verzoekster is aangereden door een verzekerde van verzekeraar. Verzoekster voert in het verzoekschrift aan dat haar voertuig daarbij beschadigd is geraakt en dat zij materiele en immateriële schade heeft opgelopen. De kantonrechter is van oordeel dat niet is gebleken van letsel zodat deze zaak ten onrechte als deelgeschil is aangebracht. Verzoekster is niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek.

Lees verderNiet is gebleken van letsel door het ongeval; procedure volstrekt onnodig en onterecht ingesteld

Geen algemene beoordeling van gehanteerd uurtarief in deelgeschilprocedure

Verzoeker is op 4 mei 2022 een motorongeval met letsel overkomen. Achmea heeft aansprakelijkheid erkend voor de gevolgen van het ongeval. De schade met uitzondering van de buitengerechtelijke kosten is geregeld. Partijen hebben discussie over het gehanteerde uurtarief van de belangenbehartiger. De belangenbehartiger hanteert een uurtarief van € 189,50 ex btw (inhoudelijke werkzaamheden) en € 69,50 ex btw (administratieve werkzaamheden) Achmea wil maximaal € 100,00 ex btw vergoeden. Omdat niet specifiek om een bedrag is gevraagd is de vraag dossieroverstijgend en draagt de beslissing niet bij aan het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst.

Lees verderGeen algemene beoordeling van gehanteerd uurtarief in deelgeschilprocedure

Ondanks bijzondere gang van zaken, zijn partijen gebonden aan rapport deskundige.

Tussen partijen is discussie over de aansprakelijkheid ivm een gemiste diagnose. In een eerdere procedure heeft de rechtbank een onafhankelijk deskundige benoemd. Verweerster meent dat het rapport op een ondeugdelijke wijze tot stand is gekomen. De rechtbank oordeelt dat, hoewel de gang van zaken rond het inschakelen van de neuroradioloog geen schoonheidsprijs verdient, er geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren bestaan tegen het deskundigenrapport.

Lees verderOndanks bijzondere gang van zaken, zijn partijen gebonden aan rapport deskundige.

Geen aansprakelijkheid voor ongeval in Action. Ongelukkige samenloop van omstandigheden…

Tijdens het winkelen bij de Action heeft verzoeker letsel opgelopen. Verzoeker zat gehurkt op de grond voor een schap. Een andere klant, die onbekend is gebleven, pakte boven het hoofd van verzoeker een Boedhabeeld van 4,5 kilo uit het bovenste schap. De klant liet het beeld uit zijn handen glippen en het beeld viel precies op het hoofd van verzoeker. De rechtbank stelt dat dit – in tegenstelling tot hetgeen verzoeker stelt – geen sprake is van gevaarzettend handelen door Action. Zij spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Lees verderGeen aansprakelijkheid voor ongeval in Action. Ongelukkige samenloop van omstandigheden…

Eigen schuld bijrijder vanwege (onder meer) lachgasgebruik door bestuurder

Verzoekster liep als passagier letsel op bij een ongeval dat was veroorzaakt door de bestuurder die lachgas had gebruikt tijdens de rit. De verzekeraar doet een beroep op 50% eigen schuld, vanwege het niet (goed) dragen van de gordel en vanwege het lachgasgebruik.

Lees verderEigen schuld bijrijder vanwege (onder meer) lachgasgebruik door bestuurder

Kus op het oor leidt niet tot gevaarzettend handelen

Terwijl verzoeker een relatie had met verweerster heeft zij hem een kus op zijn oor gegeven. Verzoeker stelt daardoor oorsuizen te hebben opgelopen en stelt verweerster daarvoor aansprakelijk. Verweerster heeft niet gevaarzettend gehandeld door verzoeker een kus op zijn oor te geven en aldus de rechtbank niet aansprakelijk voor het ontstaan van letsel.

Lees verderKus op het oor leidt niet tot gevaarzettend handelen

Opstaande rand van 4 cm levert geen gebrekkige weg op

Verzoekster is ten val gekomen door een afscheiding met een hoogte verschil van 4 centimeter tussen het voetpad en het fietspad. Op grond van artikel 6:174 en 6:162 BW wordt aansprakelijkheid van gemeente als wegbeheerder gevorderd. De rechtbank wijst de aansprakelijkheid af omdat de afscheiding tussen het voetpad en het fietspad niet gebrekkig of gevaarlijk is.

Lees verderOpstaande rand van 4 cm levert geen gebrekkige weg op

Afwijzing verzoek omdat gevorderde kosten buiten rechte zeer onredelijk zijn

In de kwestie tussen verzoeker en NN is er nog discussie over enkele schadeposten: HH en BGK. De rechtbank komt tot een gedeeltelijke toewijzing m.b.t. de HH. De rechtbank wijst het verzoek om de openstaande BGK te vergoeden volledig af. Ook betreffende de kosten deelgeschil is de rechter helder, waarna een forse matiging volgt.

Lees verderAfwijzing verzoek omdat gevorderde kosten buiten rechte zeer onredelijk zijn

Eerder afgesproken expertise echt nodig voor verdere schadebehandeling

Verzoeker heeft na een aanrijding in 2019 last van (niet objectiveerbare) klachten. Als gevolg van eerdere TIA’s was hij al beperkt belastbaar. Bij een eerdere mondelinge behandeling in deelgeschil hebben partijen afgesproken dat er een expertise zou plaatsvinden, om de causaliteit te beoordelen.

Lees verderEerder afgesproken expertise echt nodig voor verdere schadebehandeling

Geen billijkheidscorrectie wegens ‘wheelie’ en het voeren van een hoge snelheid. 75% eigen schuld.

Op 31 augustus 2019 vond er een ongeval plaats waarbij een personenauto en een motorrijder betrokken waren. Uit een – door partijen overeengekomen – expertise naar de toedracht van het ongeval kwam naar voren dat de automobilist linksaf sloeg en daarbij het naderende verkeer voor had moeten laten gaan. Daarnaast was zijn rijbewijs ten tijden van het ongeval geschorst. De motorrijder reed op zijn beurt (veel) te hard (tussen de 70 en de 95 km/h waar de toegestane snelheid slechts 50 km/h bedraagt) en maakte voorafgaand aan het ongeval een ‘wheelie’. Partijen discussiëren over de aansprakelijkheidsvraag en de toepassing van de billijkheidcorrectie en de eigen schuld in de zin van artikel 6:101BW.

Lees verderGeen billijkheidscorrectie wegens ‘wheelie’ en het voeren van een hoge snelheid. 75% eigen schuld.

Betrokkenheid onbekende personenauto is vast komen te staan; veroordeling Waarborgfonds tot vergoeding van de schade

Op 21 december 2019 vond er een ongeval plaats in Den Haag, waarbij verzoeker met zijn scooter ten val kwam. De personenauto die (vermoedelijk) geen voorrang verleende zou na het ongeval zijn doorgereden. Verzoeker doet een beroep op de voorzieningen van het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds neemt een afwijzend standpunt in, omdat van enige betrokkenheid van de personenauto niet is gebleken.

Lees verderBetrokkenheid onbekende personenauto is vast komen te staan; veroordeling Waarborgfonds tot vergoeding van de schade

Rechtbank neemt niet aan dat verzoeker tijdens ongeval in auto zat

Bij een aanrijding waren drie voertuigen betrokken: de huurauto van [verzoeker] , de auto van de verzekerde van Achmea de heer [X] en de camperbus van [Y]. [Verzoeker] beweert ten tijde van het ongeval in zijn voertuig te hebben gezeten, waar nek- en pijnklachten uit zouden voortvloeien. Verzekeraar betwist niet dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden tussen [X] en de huurauto van [verzoeker] , maar wel dat [verzoeker] tijdens de aanrijding in de huurauto zat. Daarom zou zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor letselschade als gevolg van die aanrijding. Het verzoek tot verklaring van recht van de aanwezigheid van [verzoeker] in zijn auto tijdens het ongeval wordt afgewezen.

Lees verderRechtbank neemt niet aan dat verzoeker tijdens ongeval in auto zat

Eenzijdig ongeval van scooterrijder na schrikreactie. Bestuurster personenauto aansprakelijk, ook eigen schuld

Ongeval op een rotonde waarbij een scooterrijder onderuit glijdt nadat hij geschrokken zou zijn van de manoeuvre van de bestuurster van een personenauto. De rechtbank komt tot de conclusie dat de bestuurster van de auto aansprakelijk is. Wel is er een percentage eigen schuld van 50. Geen ruimte voor de billijkheidscorrectie.

Lees verderEenzijdig ongeval van scooterrijder na schrikreactie. Bestuurster personenauto aansprakelijk, ook eigen schuld

Rechtbank kan niet vaststellen dat verzoeker (het ongeval weggedacht) binnen 10 jaar carrière zou hebben gemaakt zoals verzoeker schetst

Verzoeker stelt blijvende (cognitieve) klachten en beperkingen te hebben als gevolg van een ongeval. Verzoeker werkt in de functie Senior Consultant Data Governance & Protection. Bij de werkzaamheden ervaart verzoeker deze (cognitieve) klachten. Verzoeker stelt dat dit het gevolg is van het ongeval en dat hij hierdoor carrièrekansen misloopt. Een arbeidsdeskundige is ingeschakeld om ‘would be’ onderzoek te verrichten naar het mogelijke carrièrepad van verzoeker. De rechtbank volgt het rapport van de arbeidsdeskundige en ziet geen aanleiding om ervan uit te gaan dat verzoeker binnen tien jaar (het ongeval weggedacht) de carrière zou maken die hij schetst.

Lees verderRechtbank kan niet vaststellen dat verzoeker (het ongeval weggedacht) binnen 10 jaar carrière zou hebben gemaakt zoals verzoeker schetst

Ook als die kans erg klein is, moet met de kans dat letsel zou zijn ontstaan zonder ongeval rekening worden gehouden

Verzoekster raakte in 2013 betrokken bij een arbeidsongeval waarbij zij duimletsel opliep. Sindsdien is zij arbeidsongeschikt. Er is na verloop van tijd een compressiesyndroom ontstaan, waarvan bij een expertise in 2019 is bepaald dat er een – weliswaar geringe – kans is dat dat ook zonder het ongeval zou zijn ontstaan.

Lees verderOok als die kans erg klein is, moet met de kans dat letsel zou zijn ontstaan zonder ongeval rekening worden gehouden