Werkgever hoeft haar medewerkers niet specifiek te waarschuwen voor ‘rommel’ op de werkvloer

Achter de receptie is verzoeker – werknemer van verweerder – bij het pakken van een bureaustoel ten val gekomen. Het zou een ‘rommeltje’ en een ‘zooitje’ geweest zijn. De rechtbank meent dat er sprake is van een huis-, tuin- en keukenongeval, een ongelukkige samenloop van omstandigheden waar de werkgever niet voor hoefde te waarschuwen.

Lees verderWerkgever hoeft haar medewerkers niet specifiek te waarschuwen voor ‘rommel’ op de werkvloer

Onvoldoende bewijs voor gesteld arbeidsongeval: werkgever niet aansprakelijk

Verzoeker – werknemer van verweerder – stelt dat een doos met een warmtepomp erin tegen zijn hoofd is gevallen tijdens het lossen van de vrachtwagen bij een klant. Ondanks een eerder getuigenverhoor slaagt de werknemer er niet in om aan te tonen dat hij schade heeft geleden tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Lees verderOnvoldoende bewijs voor gesteld arbeidsongeval: werkgever niet aansprakelijk

Geen aansprakelijkheid werkgever voor stagiaire die kopje heet water over zichzelf laat vallen

Stagiaire zet een kopje met heet water op haar agenda, die zij in haar hand had. Met het omdraaien stoot zij het kopje om, met brandwonden op haar arm als gevolg. De stagiaire meent dat het stagebedrijf aansprakelijk is. De kantonrechter wijst aansprakelijkheid a.d.z.v. het stagebedrijf af.

Lees verderGeen aansprakelijkheid werkgever voor stagiaire die kopje heet water over zichzelf laat vallen

Niet is gebleken van letsel door het ongeval; procedure volstrekt onnodig en onterecht ingesteld

Verzoekster is aangereden door een verzekerde van verzekeraar. Verzoekster voert in het verzoekschrift aan dat haar voertuig daarbij beschadigd is geraakt en dat zij materiele en immateriële schade heeft opgelopen. De kantonrechter is van oordeel dat niet is gebleken van letsel zodat deze zaak ten onrechte als deelgeschil is aangebracht. Verzoekster is niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek.

Lees verderNiet is gebleken van letsel door het ongeval; procedure volstrekt onnodig en onterecht ingesteld

Geen doorverwijzing naar specialist bij uitslag ‘dubieus’ leidt tot aansprakelijkheid.

Verzoekster heeft zich bij  verweerder (de huisartsenpost) gemeld met o.a. pijn op de borst en benauwdheid. Ondanks dat uit de D-dimeertest de uitslag ‘dubieus’ kwam, werd verzoekster naar huis gestuurd. Twee dagen later bezocht verzoekster haar eigen huisarts, die haar met spoed naar de spoedeisende hulp heeft verwezen, waar longembolieën werden geconstateerd. De kantonrechter oordeelt dat verweerder onzorgvuldig heeft gehandeld door verzoekster niet direct door te verwijzen naar een specialist. Kosten deelgeschil toegewezen als verzocht.

Lees verderGeen doorverwijzing naar specialist bij uitslag ‘dubieus’ leidt tot aansprakelijkheid.

Geen algemene beoordeling van gehanteerd uurtarief in deelgeschilprocedure

Verzoeker is op 4 mei 2022 een motorongeval met letsel overkomen. Achmea heeft aansprakelijkheid erkend voor de gevolgen van het ongeval. De schade met uitzondering van de buitengerechtelijke kosten is geregeld. Partijen hebben discussie over het gehanteerde uurtarief van de belangenbehartiger. De belangenbehartiger hanteert een uurtarief van € 189,50 ex btw (inhoudelijke werkzaamheden) en € 69,50 ex btw (administratieve werkzaamheden) Achmea wil maximaal € 100,00 ex btw vergoeden. Omdat niet specifiek om een bedrag is gevraagd is de vraag dossieroverstijgend en draagt de beslissing niet bij aan het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst.

Lees verderGeen algemene beoordeling van gehanteerd uurtarief in deelgeschilprocedure

Geen aansprakelijkheid voor val tijdens schoonmaakwerk

Verzoekster is gevallen op de toiletvloer tijdens schoonmaakwerk op een basisschool. Zij stelt haar werkgever en de school aansprakelijk voor opgelopen letsel. Aanvankelijk meldde zij ‘alleen’ last van haar rug. Dat is ook onderbouwd. De aanwezigheid van de klachten die later zouden zijn ontstaan (uiteenlopend van hoofd-, nek- en rugpijn, tot klachten als gevolg van inwendig letsel) is niet onderbouwd/gedocumenteerd.

Lees verderGeen aansprakelijkheid voor val tijdens schoonmaakwerk

Toedracht zoals verzoeker stelt onvoldoende weersproken door werkgever en voldoen aan zorgplicht onvoldoende aangetoond.

Verzoeker is tijdens zijn werkzaamheden gewond geraakt aan zijn vinger en houdt zowel zijn formele als materiële werkgever aansprakelijk. De kantonrechter volgt de door verzoeker geschetste toedracht en oordeelt dat de werkgever niet heeft voldaan aan de zorgplicht en wijst de verklaring voor recht en een gedeelte van de verzochte kosten van deze zaak toe. Er volgt wel een matiging van de urenbesteding en het uurtarief, waarbij separate kantoorkosten van 5% niet redelijk worden geacht.

 

 

Lees verderToedracht zoals verzoeker stelt onvoldoende weersproken door werkgever en voldoen aan zorgplicht onvoldoende aangetoond.

Werkgever aansprakelijk voor onjuist verwijderen van een deksel

Tijdens werkzaamheden is verzoeker klem komen te zitten met zijn pink tussen de lepels van een vorkheftruck en een deksel. Verzoeker heeft daarbij letsel opgelopen. Volgens de rechter heeft Pelican Rouge haar zorgplicht geschonden. Twee collega’s hebben op een verkeerde manier een deksel willen verwijderen en verzoeker heeft daarbij ongevraagd assistentie verleend. Procedures t.a.v. deze werkzaamheden zijn niet schriftelijk vastgelegd en onvoldoende mondeling gecommuniceerd. Werkgever is aansprakelijk voor het ontstaan van het arbeidsongeval.

Lees verderWerkgever aansprakelijk voor onjuist verwijderen van een deksel

Naast partijverklaring is er geen aanvullend bewijs dat verweerster een verkeersfout heeft gemaakt: dan staat aansprakelijkheid niet vast

Verzoekster denkt dat verweerster wilde doorrijden zonder voorrang te verlenen aan verzoekster. Verzoekster is tegen een lantaarnpaal gebotst door haar uitwijkmanoeuvre.
Verzoekster stelt dat betrokkene 1 een verkeersfout heeft gemaakt en houdt Achmea aansprakelijk. De rechtbank wijst de aansprakelijkheid af, omdat niet is komen vast te staan dat betrokkene 1 een verkeersfout heeft gemaakt.

Lees verderNaast partijverklaring is er geen aanvullend bewijs dat verweerster een verkeersfout heeft gemaakt: dan staat aansprakelijkheid niet vast

Afwijzing verzoek omdat gevorderde kosten buiten rechte zeer onredelijk zijn

In de kwestie tussen verzoeker en NN is er nog discussie over enkele schadeposten: HH en BGK. De rechtbank komt tot een gedeeltelijke toewijzing m.b.t. de HH. De rechtbank wijst het verzoek om de openstaande BGK te vergoeden volledig af. Ook betreffende de kosten deelgeschil is de rechter helder, waarna een forse matiging volgt.

Lees verderAfwijzing verzoek omdat gevorderde kosten buiten rechte zeer onredelijk zijn

Verzoek werkgever en -nemer na bedrijfsongeval tegen verzekeraar niet-ontvankelijk

Werknemer is op 18 maart 2013 een arbeidsongeval overkomen. Werkgever heeft een AVB-polis afgesloten bij verzekeraar. De vordering van werknemer op werkgever is verjaard. Werkgever en werknemer proberen toch de schade af te wentelen op een verzekeraar. Dat lukt niet.

Lees verderVerzoek werkgever en -nemer na bedrijfsongeval tegen verzekeraar niet-ontvankelijk

Achteropaanrijding met onduidelijke toedracht, dan dus afwijzing verzoek

Verzoekster wordt van achteren aangereden op de snelweg. Partijen verschillen van mening over de exacte toedracht. De rechtbank komt tot de conclusie dat bewijslevering noodzakelijk is voordat inhoudelijk op de verzoeken kan worden beslist. De verzoeken worden afgewezen omdat een beslissing onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.

Lees verderAchteropaanrijding met onduidelijke toedracht, dan dus afwijzing verzoek

Onterecht ingesteld deelgeschil wegens discussie toedracht en ontbreken bewijs

In dit deelgeschil stond de toedracht van een verkeersongeval tussen 2 voertuigen centraal. Door het ongeval, dat plaatsvond op 20 mei 2021, heeft verzoekster letsel opgelopen. Partijen discussiëren over de toedracht van het ongeval en de gemaakte verkeersfouten (het wel- of niet voeren van een te hoge snelheid en het wel- of niet inhalen over een doorgetrokken streep). De kantonrechter stelt om deze reden vast dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschilprocedure.

Lees verderOnterecht ingesteld deelgeschil wegens discussie toedracht en ontbreken bewijs

Toedracht vermeend arbeidsongeval niet aangetoond door tegenstrijdige verklaringen

Verzoekster stelt dat zij tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden als beveiliger is uitgegleden van een trap van een parkeergarage doordat er bladeren op de trap lagen. Door tegenstrijdige verklaringen van verzoekster dient er nader onderzoek plaats te vinden. Daarvoor is een deelgeschil niet geschikt en heeft de kantonrechter de vordering afgewezen.

Lees verderToedracht vermeend arbeidsongeval niet aangetoond door tegenstrijdige verklaringen

Werkgever is aansprakelijk nadat werknemer is uitgegleden over een natte vloer

Werknemer komt ten val toen hij uitgleed op een natte vloer. De kantonrechter oordeelt weliswaar dat de werkgever rekening houdt met de veiligheid van de werknemers, maar dat dit in het specifieke geval niet voldoende was.

Lees verderWerkgever is aansprakelijk nadat werknemer is uitgegleden over een natte vloer

Val van bordestrap, werkgever voldaan aan zorgplicht, kostenvergoeding niet passend door houding gemachtigde

Verzoeker stelt dat hij op 1 december 2019 tijdens zijn werkzaamheden van een bordestrap is gevallen, waardoor hij zijn pols heeft bezeerd. De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk, omdat zij voldaan heeft aan de zorgplicht. Kostenvergoeding niet passend.

Lees verderVal van bordestrap, werkgever voldaan aan zorgplicht, kostenvergoeding niet passend door houding gemachtigde

Buitengerechtelijke kosten na vaststellingsovereenkomst: geen deelgeschil

Geen deelgeschil i.d.z.v. art. 1019w Rv. De wetgever gaat heel nadrukkelijk uit van het nemen van een beslissing waarna partijen nader onderhandelen of zo nodig procederen over de resterende beslispunten (art. 1019bb Rv jo 1019cc Rv). In dit geval sloten partijen al een vaststellingsovereenkomst. Een beslissing op de in het verzoekschrift geformuleerde vordering van verzoekster om verweerder en Noordhollandsche te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten kan dus niet bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.

Lees verderBuitengerechtelijke kosten na vaststellingsovereenkomst: geen deelgeschil

Valpartij op een trap over een partij folders. Feiten zijn nog onduidelijk en dus volgt afwijzing van de verzoeken

Toen hij de trap afliep is verzoeker uitgegleden over een in plastic verpakte stapel folders. De postbezorger had de stapel daar klaarblijkelijk (net) neergelegd. Pas tijdens de mondelinge behandeling komt voor het eerst de stelling naar voren dat de verlichting in het trappenhuis het niet (goed) deed. Dat is volgens de kantonrechter een cruciaal onderwerp van deze kwestie, nader onderzoek is dus nodig waarvoor het deelgeschil zich niet leent.

Lees verderValpartij op een trap over een partij folders. Feiten zijn nog onduidelijk en dus volgt afwijzing van de verzoeken

Geen aansprakelijkheid voor schade na mishandeling…?

Tijdens carnaval heeft verweerder verzoeker op zijn kaak geslagen. Hij is daarom veroordeeld voor mishandeling. Verzoeker liep een hersenschudding op. Het herstel daarvan is langzaam verlopen. Verzoeker heeft gedurende ongeveer 4 maanden zijn werk niet kunnen doen. Zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering achtte hem (in die periode) voor 95% arbeidsongeschikt.

Lees verderGeen aansprakelijkheid voor schade na mishandeling…?

Verzoeker geen partij in BGK-discussie vanwege akte van cessie

Verzoeker heeft in maart 2021 letsel opgelopen bij een ongeval. Verweerder heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. 9 maanden na het ongeval is verzoeker overgestapt naar een nieuwe gemachtigde (Fides). Partijen hebben door middel van een akte van cessie aanspraken op vergoedingen van de buitengerechtelijke kosten overgeheveld naar Fides. Laatstgenoemde heeft hiermee een rechtstreeks vorderingsrecht op verweerder.

De schade van verzoeker is tussen partijen vastgesteld op € 14.000, -. De buitengerechtelijke kosten zijn niet volledig vergoed.

Lees verderVerzoeker geen partij in BGK-discussie vanwege akte van cessie

Zorgplicht werkgever niet geschonden bij struikelongeval in de gymzaal

Op 16 februari 2021 is [verzoekster] , onderwijzeres bij SCOT, een ongeval overkomen tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden. [Verzoekster] was met haar mobiele telefoon foto’s aan het maken van de sportende kinderen in de gymzaal en is tijdens het lopen gestruikeld over een stang, toebehorende aan een wip voor de leerlingen. [Verzoekster] is voorover gevallen, waarna haar armen uit de kom waren en zij haar beide ellebogen heeft gebroken/verbrijzeld. [Verzoekster] heeft SCOT aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade door de val, op grond van artikel 7:658 BW. SCOT heeft betwist aansprakelijk te zijn.

Lees verderZorgplicht werkgever niet geschonden bij struikelongeval in de gymzaal