Naast partijverklaring is er geen aanvullend bewijs dat verweerster een verkeersfout heeft gemaakt: dan staat aansprakelijkheid niet vast

Verzoekster denkt dat verweerster wilde doorrijden zonder voorrang te verlenen aan verzoekster. Verzoekster is tegen een lantaarnpaal gebotst door haar uitwijkmanoeuvre.
Verzoekster stelt dat betrokkene 1 een verkeersfout heeft gemaakt en houdt Achmea aansprakelijk. De rechtbank wijst de aansprakelijkheid af, omdat niet is komen vast te staan dat betrokkene 1 een verkeersfout heeft gemaakt.

Lees verderNaast partijverklaring is er geen aanvullend bewijs dat verweerster een verkeersfout heeft gemaakt: dan staat aansprakelijkheid niet vast

Afwijzing verzoek omdat gevorderde kosten buiten rechte zeer onredelijk zijn

In de kwestie tussen verzoeker en NN is er nog discussie over enkele schadeposten: HH en BGK. De rechtbank komt tot een gedeeltelijke toewijzing m.b.t. de HH. De rechtbank wijst het verzoek om de openstaande BGK te vergoeden volledig af. Ook betreffende de kosten deelgeschil is de rechter helder, waarna een forse matiging volgt.

Lees verderAfwijzing verzoek omdat gevorderde kosten buiten rechte zeer onredelijk zijn

Verzoek werkgever en -nemer na bedrijfsongeval tegen verzekeraar niet-ontvankelijk

Werknemer is op 18 maart 2013 een arbeidsongeval overkomen. Werkgever heeft een AVB-polis afgesloten bij verzekeraar. De vordering van werknemer op werkgever is verjaard. Werkgever en werknemer proberen toch de schade af te wentelen op een verzekeraar. Dat lukt niet.

Lees verderVerzoek werkgever en -nemer na bedrijfsongeval tegen verzekeraar niet-ontvankelijk

Achteropaanrijding met onduidelijke toedracht, dan dus afwijzing verzoek

Verzoekster wordt van achteren aangereden op de snelweg. Partijen verschillen van mening over de exacte toedracht. De rechtbank komt tot de conclusie dat bewijslevering noodzakelijk is voordat inhoudelijk op de verzoeken kan worden beslist. De verzoeken worden afgewezen omdat een beslissing onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.

Lees verderAchteropaanrijding met onduidelijke toedracht, dan dus afwijzing verzoek

Onterecht ingesteld deelgeschil wegens discussie toedracht en ontbreken bewijs

In dit deelgeschil stond de toedracht van een verkeersongeval tussen 2 voertuigen centraal. Door het ongeval, dat plaatsvond op 20 mei 2021, heeft verzoekster letsel opgelopen. Partijen discussiëren over de toedracht van het ongeval en de gemaakte verkeersfouten (het wel- of niet voeren van een te hoge snelheid en het wel- of niet inhalen over een doorgetrokken streep). De kantonrechter stelt om deze reden vast dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschilprocedure.

Lees verderOnterecht ingesteld deelgeschil wegens discussie toedracht en ontbreken bewijs

Toedracht vermeend arbeidsongeval niet aangetoond door tegenstrijdige verklaringen

Verzoekster stelt dat zij tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden als beveiliger is uitgegleden van een trap van een parkeergarage doordat er bladeren op de trap lagen. Door tegenstrijdige verklaringen van verzoekster dient er nader onderzoek plaats te vinden. Daarvoor is een deelgeschil niet geschikt en heeft de kantonrechter de vordering afgewezen.

Lees verderToedracht vermeend arbeidsongeval niet aangetoond door tegenstrijdige verklaringen

Werkgever is aansprakelijk nadat werknemer is uitgegleden over een natte vloer

Werknemer komt ten val toen hij uitgleed op een natte vloer. De kantonrechter oordeelt weliswaar dat de werkgever rekening houdt met de veiligheid van de werknemers, maar dat dit in het specifieke geval niet voldoende was.

Lees verderWerkgever is aansprakelijk nadat werknemer is uitgegleden over een natte vloer

Val van bordestrap, werkgever voldaan aan zorgplicht, kostenvergoeding niet passend door houding gemachtigde

Verzoeker stelt dat hij op 1 december 2019 tijdens zijn werkzaamheden van een bordestrap is gevallen, waardoor hij zijn pols heeft bezeerd. De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk, omdat zij voldaan heeft aan de zorgplicht. Kostenvergoeding niet passend.

Lees verderVal van bordestrap, werkgever voldaan aan zorgplicht, kostenvergoeding niet passend door houding gemachtigde

Buitengerechtelijke kosten na vaststellingsovereenkomst: geen deelgeschil

Geen deelgeschil i.d.z.v. art. 1019w Rv. De wetgever gaat heel nadrukkelijk uit van het nemen van een beslissing waarna partijen nader onderhandelen of zo nodig procederen over de resterende beslispunten (art. 1019bb Rv jo 1019cc Rv). In dit geval sloten partijen al een vaststellingsovereenkomst. Een beslissing op de in het verzoekschrift geformuleerde vordering van verzoekster om verweerder en Noordhollandsche te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten kan dus niet bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.

Lees verderBuitengerechtelijke kosten na vaststellingsovereenkomst: geen deelgeschil

Valpartij op een trap over een partij folders. Feiten zijn nog onduidelijk en dus volgt afwijzing van de verzoeken

Toen hij de trap afliep is verzoeker uitgegleden over een in plastic verpakte stapel folders. De postbezorger had de stapel daar klaarblijkelijk (net) neergelegd. Pas tijdens de mondelinge behandeling komt voor het eerst de stelling naar voren dat de verlichting in het trappenhuis het niet (goed) deed. Dat is volgens de kantonrechter een cruciaal onderwerp van deze kwestie, nader onderzoek is dus nodig waarvoor het deelgeschil zich niet leent.

Lees verderValpartij op een trap over een partij folders. Feiten zijn nog onduidelijk en dus volgt afwijzing van de verzoeken

Geen aansprakelijkheid voor schade na mishandeling…?

Tijdens carnaval heeft verweerder verzoeker op zijn kaak geslagen. Hij is daarom veroordeeld voor mishandeling. Verzoeker liep een hersenschudding op. Het herstel daarvan is langzaam verlopen. Verzoeker heeft gedurende ongeveer 4 maanden zijn werk niet kunnen doen. Zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering achtte hem (in die periode) voor 95% arbeidsongeschikt.

Lees verderGeen aansprakelijkheid voor schade na mishandeling…?

Verzoeker geen partij in BGK-discussie vanwege akte van cessie

Verzoeker heeft in maart 2021 letsel opgelopen bij een ongeval. Verweerder heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. 9 maanden na het ongeval is verzoeker overgestapt naar een nieuwe gemachtigde (Fides). Partijen hebben door middel van een akte van cessie aanspraken op vergoedingen van de buitengerechtelijke kosten overgeheveld naar Fides. Laatstgenoemde heeft hiermee een rechtstreeks vorderingsrecht op verweerder.

De schade van verzoeker is tussen partijen vastgesteld op € 14.000, -. De buitengerechtelijke kosten zijn niet volledig vergoed.

Lees verderVerzoeker geen partij in BGK-discussie vanwege akte van cessie

Zorgplicht werkgever niet geschonden bij struikelongeval in de gymzaal

Op 16 februari 2021 is [verzoekster] , onderwijzeres bij SCOT, een ongeval overkomen tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden. [Verzoekster] was met haar mobiele telefoon foto’s aan het maken van de sportende kinderen in de gymzaal en is tijdens het lopen gestruikeld over een stang, toebehorende aan een wip voor de leerlingen. [Verzoekster] is voorover gevallen, waarna haar armen uit de kom waren en zij haar beide ellebogen heeft gebroken/verbrijzeld. [Verzoekster] heeft SCOT aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade door de val, op grond van artikel 7:658 BW. SCOT heeft betwist aansprakelijk te zijn.

Lees verderZorgplicht werkgever niet geschonden bij struikelongeval in de gymzaal

Geen ruimte voor nadere bewijslevering over toedracht in deelgeschilprocedure; kosten begoot, kantoorkosten afgewezen

Verzoeker werkte als orderpicker voor Action. Onderdeel van de werkzaamheden was het verplaatsen van goederen met een heftruck. Verzoeker zou met rechterflank tegen het stuur zijn geklapt toen hij met een wagentje de hoek om wilde gaan. Toedracht is niet komen vast te staan en daarom worden verzoeken afgewezen. Voor nadere bewijslevering is geen ruimte in het deelgeschil.

Lees verderGeen ruimte voor nadere bewijslevering over toedracht in deelgeschilprocedure; kosten begoot, kantoorkosten afgewezen

Geen uitspraak over causaliteit zonder expertiserapport, verzoek onnodig en onterecht ingesteld

Verzoeker is bij een eenzijdig ongeval in zijn trekker van de weg geraakt, tegen een boom gebotst en met zijn hoofd door de voorruit gekomen. Hij heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld. Die heeft aansprakelijkheid erkend. Er is discussie over de causaliteit.

Lees verderGeen uitspraak over causaliteit zonder expertiserapport, verzoek onnodig en onterecht ingesteld

Aansprakelijkheid materiële- en formele werkgever en WAM-verzekeraar voor ongeval op laaddock

Verzoeker stond op het laaddock waar de vrachtwagen wilde aanleggen aanwijzingen te geven door met zijn hand te ‘waven’. De chauffeur is naar achteren gereden en [verzoeker] is met zijn linkerarm bekneld geraakt tussen de deurpost van de laad- en losruimte en de vrachtwagen. [Verweerster sub 1] exploiteert een slachterij. [verweerster sub 2] is een uitzendonderneming. [verweerster sub 3] is een horecaleverancier. Nationale Nederlanden is de WAM-verzekeraar van [verweerster sub 3]. Verzoeker heeft hen allen (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld.

Lees verderAansprakelijkheid materiële- en formele werkgever en WAM-verzekeraar voor ongeval op laaddock

Onvoldoende medische onderbouwing door verzoeker: deelgeschil onterecht ingesteld

Verzoeker stelt letsel te hebben opgelopen aan zijn knie na een aanrijding. Verweerder stelde dat er onvoldoende medische onderbouwing is voor deze stelling, waarna verzoeker een deelgeschil is gestart. De rechtbank oordeelt dat verzoeker moet voldoen aan zijn bewijsplicht. Hieraan is niet voldaan. Bij deze onvolledige bewijslevering komen de kosten van het deelgeschil niet in aanmerking voor een vergoeding.

Lees verderOnvoldoende medische onderbouwing door verzoeker: deelgeschil onterecht ingesteld

Geen uitspraak over causaliteit zonder expertiserapport, verzoek onnodig en onterecht ingesteld

Verzoeker is bij een eenzijdig ongeval in zijn trekker van de weg geraakt, tegen een boom gebotst en met zijn hoofd door de voorruit gekomen. Hij heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld. Die heeft aansprakelijkheid erkend. Er is discussie over de causaliteit.

Lees verderGeen uitspraak over causaliteit zonder expertiserapport, verzoek onnodig en onterecht ingesteld

Werkgever aansprakelijk na onvoldoende til-instructies

Verzoeker installeerde voor zijn werk zonwering. De zonwering die moest worden opgehangen was vanwege de winter opgeslagen in een loods op zo’n 70 meter van de werkplek. Bij het handmatig verplaatsen van een zonnescherm liep hij een gescheurde bicepspees op, waaraan hij is geopereerd. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk. De verzekeraar van de werkgever wees aansprakelijkheid af.

Lees verderWerkgever aansprakelijk na onvoldoende til-instructies

Finale regeling niet aantastbaar, geen misbruik van omstandigheden, verzoek tot verdere onderhandelingen afgewezen

Partijen hebben al een finale regeling van de schade getroffen. Die regeling is niet aantastbaar, er is geen sprake van misbruik van omstandigheden. Zaak is deels niet geschikt om als deelgeschil te worden behandeld. Het verzoek over de voortzetting van onderhandelingen, alsmede de kosten van het deelgeschil worden afgewezen.

Lees verderFinale regeling niet aantastbaar, geen misbruik van omstandigheden, verzoek tot verdere onderhandelingen afgewezen

Valpartij op een trap over een partij folders. Feiten nog onduidelijk, afwijzing verzoeken volgt

Toen hij de trap afliep is verzoeker uitgegleden over een in plastic verpakte stapel folders. De postbezorger had de stapel daar klaarblijkelijk (net) neergelegd. Pas tijdens de mondelinge behandeling komt voor het eerst de stelling naar voren dat de verlichting in het trappenhuis het niet (goed) deed. Dat is volgens de kantonrechter een cruciaal onderwerp van deze kwestie, nader onderzoek is dus nodig waarvoor het deelgeschil zich niet leent.

Lees verderValpartij op een trap over een partij folders. Feiten nog onduidelijk, afwijzing verzoeken volgt